top of page

Biserica fortificată

din Homorod

Biserica fortificată din Homorod
Biserica fortificată din Homorod, Romania

Where: Homorod, Romania 
Start of construction: 12th century
Accessible: yes, with a collect-key

No website

(NL) Roemenië telt een groot aantal versterkte kerken. Kerken die als vesting werden gebouwd om vijandige aanvallen te weerstaan. Een goed voorbeeld daarvan is Biserica fortificată Homorod. Deze kerk werd rond 1270 gebouwd op de fundamenten van een kerk uit de 12e eeuw. Bouwers waren Saksische kolonisten uit Vlaanderen. Tussen 1370 en 1420 werden fresco’s in de kerk aangebracht, terwijl de kerk in de 13e en 15e eeuw door aanvallen van respectievelijk de Mongolen en de Turken werd vernietigd. Om die reden ontstond in de 15e en 16e eeuw de huidige 7 tot 8 meter hoge dubbele verdedigingsmuur. In 1623 werd de kerk door een brand getroffen en daarna tot 1626 weer opgebouwd. In 1658 werd het dorp afgebrand door de Tartaren, maar de kerk werd niet ingenomen. In 1748 en 1792 waren er wederom twee grote branden, waarbij alle houten onderdelen verloren gingen. Beide malen werd de kerk daarna weer opgebouwd.

Ik zag dit bouwwerk bij toeval toen ik op weg was naar het fort van Rupea. Op de terugweg reed ik het dorpje Homorod binnen, maar helaas was de kerk gesloten. Later las ik, dat bezoekers de sleutel op een bepaald adres in het dorp konden afhalen…

(UK) Romania has a large number of fortified churches. Churches that were built as fortresses to withstand hostile attacks. A good example is Biserica fortificată Homorod. This church was built around 1270 on the foundations of a 12th-century church. Builders were Saxon settlers from Flanders. Frescoes were added to the church between 1370 and 1420, while in the 13th and 15th centuries the church was destroyed by attacks by the Mongols and the Turks, respectively. For this reason, in the 15th and 16th centuries, the current 7-8 metre high double defensive wall was erected. In 1623, the church was hit by a fire and then rebuilt until 1626. In 1658, the village was burnt down by the Tartars, but the church was not conquered. In 1748 and 1792, there were again two major fires, in which all wooden parts were lost. Both times the church was rebuilt afterwards.

I saw this structure by chance when I was on my way to the fortress of Rupea. On the way back, I drove into the village of Homorod, but unfortunately the church was closed. Later I read, visitors could collect the key at a certain address in the village....

(DE) Rumänien hat eine große Anzahl von Kirchenburgen. Kirchen, die als Festungen gebaut wurden, um feindlichen Angriffen zu widerstehen. Ein gutes Beispiel ist Biserica fortificată Homorod. Diese Kirche wurde um 1270 auf den Fundamenten einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert errichtet. Die Erbauer waren sächsische Siedler aus Flandern. Zwischen 1370 und 1420 wurden der Kirche Fresken hinzugefügt, während sie im 13. und 15. Jahrhundert durch Angriffe der Mongolen bzw. der Türken zerstört wurde. Aus diesem Grund wurde im 15. und 16. Jahrhundert die heutige 7-8 Meter hohe doppelte Verteidigungsmauer errichtet. Im Jahr 1623 wurde die Kirche von einem Brand heimgesucht und bis 1626 wiederaufgebaut. Im Jahr 1658 wurde das Dorf von den Tataren niedergebrannt, die Kirche jedoch nicht eingenommen. In den Jahren 1748 und 1792 gab es erneut zwei große Brände, bei denen alle Holzteile verloren gingen. Beide Male wurde die Kirche anschließend wiederaufgebaut.

Ich sah dieses Bauwerk zufällig, als ich auf dem Weg zur Festung von Rupea war. Auf dem Rückweg fuhr ich in das Dorf Homorod, aber leider war die Kirche geschlossen. Später las ich, dass Besucher den Schlüssel an einer bestimmten Adresse im Dorf abholen konnten....

Biserica fortificată din Homorod, Romania

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page