top of page

BURG

FALKENSTEIN

Burg Falkenstein, Germany
Burg Falkenstein, Germany

Where: Falkenstein, Germany
Start of construction: 12th century
Accessible: yes

https://www.burg-falkenstein.de/

(NL) Op een heuvel in het Selkedal in het natuurgebied Harz troont de burcht Falkenstein. Deze werd tussen 1120 en 1150 in Romaanse stijl gebouwd in opdracht van de heren van Konradsburg en in de eeuwen erna verder uitgebreid en versterkt. Zijn huidige uiterlijk verkreeg het bouwwerk in de 15e en 16e eeuw. Kenmerkend onderdeel is de 31-meter hoge Bergfried, die een diameter heeft van 8,5 meter met muren van 2 meter dik. Het kasteel is eigendom van een stichting en opengesteld voor het publiek. Vanaf de parkeerplaats is het via een (bos)wandeling van zo’n twee kilometer te bereiken. Het kasteel huisvest een museum en heeft een valkerij die tussen april en november dagelijks voorstellingen geeft. Aan het begin van de 13e eeuw werd op dit kasteel overigens het eerste Duitse wetboek geschreven, de Sachsenspiegel.

(UK) On a hill in the Selke valley in the Harz nature reserve, the Falkenstein castle thrones. It was built between 1120 and 1150 in the Romanesque style by order of the Lords of Konradsburg and expanded and reinforced in the following centuries. It acquired its present appearance in the 15th and 16th centuries. A characteristic feature is the 31-metre tall Keep, which has a diameter of 8.5 metres with walls 2 metres thick. The castle is owned by a foundation and is open to the public. It can be reached from the car park via a (forest) walk of about two kilometres. The castle houses a museum and has a falconry that gives daily performances between April and November. At the beginning of the 13th century, the first German law book, the Sachsenspiegel, was written at this castle.

(DE) Auf einer Anhöhe im Selketal im Naturpark Harz steht die Burg Falkenstein. Sie wurde zwischen 1120 und 1150 im Auftrag der Herren von Konradsburg im romanischen Stil erbaut und in den folgenden Jahrhunderten erweitert und verstärkt. Ihr heutiges Aussehen erhielt sie im 15. und 16. Jahrhundert. Ein charakteristisches Merkmal ist der 31 Meter hohe Bergfried mit einem Durchmesser von 8,5 Metern und einer Wandstärke von 2 Metern. Die Burg befindet sich im Besitz einer Stiftung und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie ist vom Parkplatz aus über einen (Wald-)Spaziergang von etwa zwei Kilometern zu erreichen. Die Burg beherbergt ein Museum und eine Falknerei, die zwischen April und November täglich Vorstellungen gibt. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde auf dieser Burg übrigens das erste deutsche Gesetzbuch, der Sachsenspiegel, geschrieben.

Burg Falkenstein, Germany
Burg Falkenstein, Germany
Burg Falkenstein, Germany
Burg Falkenstein, Germany
Burg Falkenstein, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page