top of page

BURG

HOHENZOLLERN

Burg Hohenzollern
Burg Hohenzollern
Burg Hohenzollern

Where: Hechingen, Germany
Start of construction: 11th Century
End of construction: 17th Century
Most important renovation: 19th Century
Accessible: yes, interior with guide

https://www.burg-hohenzollern.com/startpage.html
 

(NL) Dit kasteel ligt bovenop een berg, 855 meter boven NAP. Het werd gebouwd in de 11e eeuw en vervolgens verder uitgebouwd. In 1423 werd de burcht echter volledig verwoest, maar rond 1454 weer opgebouwd. Tijdens de 30-Jarige Oorlog werd het veroverd door de Habsburgers die het vervolgens tot 1798 in hun bezit hadden. Daarna begon het verval en werd het kasteel langzamerhand ruïneus. Tussen 1850 en 1867 volgde een opbouw in romantische stijl, wat wil zeggen dat het huidige uiterlijk in niets lijkt op zijn oorspronkelijke middeleeuwse voorganger. In 1978 raakte het kasteel bij een aardbeving ernstig beschadigd. De restauratie nam vervolgens een kleine 15 jaren in beslag. De burcht is eigendom van de Hohenzollern familie, maar is opengesteld voor het publiek.

(UK) This castle sits atop a mountain, 855 metres above sea level. It was built in the 11th century and subsequently expanded. In 1423, the castle was completely destroyed, but rebuilt around 1454. During the 30 Years' War, it was conquered by the Habsburgs, who subsequently held it until 1798. After that, the decline began and it gradually became ruinous. Between 1850 and 1867 it was rebuilt in the Romantic style, meaning that its current appearance bears no resemblance to its original medieval predecessor. In 1978, the castle was severely damaged in an earthquake. The restoration took about 15 years. The castle is owned by the Hohenzollern family, but is open to the public.

(DE) Diese Burg liegt auf einem Berg, 855 Meter über dem Meeresspiegel. Sie wurde im 11. Jahrhundert erbaut und später erweitert. Im Jahr 1423 wurde die Burg vollständig zerstört, aber um 1454 wieder aufgebaut. Während des 30-jährigen Krieges wurde sie von den Habsburgern erobert, die sie anschließend bis 1798 hielten. Danach begann der Zerfall und sie wurde allmählich ruinös. Zwischen 1850 und 1867 wurde die Burg im romantischen Stil umgebaut, das heißt, ihr heutiges Aussehen hat keine Ähnlichkeit mit ihrem ursprünglichen mittelalterlichen Vorgängerbau. Im Jahr 1978 wurde das Schloss durch ein Erdbeben schwer beschädigt. Die Restaurierung dauerte etwa 15 Jahre. Das Schloss befindet sich im Besitz der Familie Hohenzollern, ist aber für die Öffentlichkeit zugänglich.

Model of the Hohenzollern that can be found at Schloss Glatt
Model of the Hohenzollern that can be found at Schloss Glatt

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page