top of page

BURG

KATZ

Burg Katz, Germany
Burg Katz

Where: Sankt Goarshausen, Germany
Start of construction: 1360-1371
End of construction: 17th Century
Most important renovation: 19th Century
Accessible: no, private property

No website

(NL) In de vier eeuwen na de bouw (1360-1371) door graaf Wilhelm II van Katzenelnbogen werd het kasteel verschillende keren uitgebreid, belegerd, verwoest, herbouwd en weer uitgebreid. In 1806 liet Napoleon het kasteel opblazen, en liet alleen ruïnes achter. Deze werden in 1844 opgekocht en tussen 1896 en 1898 herbouwd, waarbij het kasteel als woonhuis naar de smaak van die tijd werd uitgebouwd. De oorspronkelijke donjon - ooit 40 meter hoog - is een ruïne gebleven en de voormalige ingang en een derde verdedigingstoren zijn nooit meer opgebouwd. Het kasteel, dat boven de Rijn uittorent, is privébezit van Japanse eigenaren en kan niet worden bezocht. Het kan vanaf de oevers van de Rijn echter uitstekend van alle kanten bekeken worden.

(UK) In the four centuries after its construction (1360-1371) by Count Wilhelm II of Katzenelnbogen, the castle was expanded, besieged, destroyed, rebuilt and again extended several times. In 1806, Napoleon ordered the destruction of the castle and a ruin remained. This ruin was acquired in 1844 and rebuilt between 1896 and 1898. With reference to the original state, but in keeping with the taste of the time, the castle was converted into a residence. The original keep - once 40 metres high - remained in ruins, and the former entrance and a third defence tower were never rebuilt. The castle, which towers above the Rhine, is privately owned by Japanese and cannot be visited. However, it can be excellently viewed from all sides from the banks of the Rhine.

(DE) In den vier Jahrhunderten nach Ihrer Errichtung (1360-1371) durch Graf Wilhelm der II. von Katzenelnbogen wurde die Burg mehrmals ausgebaut, belagert, zerstört, wieder aufgebaut und erneut erweitert. 1806 ließ Napoleon die Burg sprengen und blieb eine Ruine übrig. Diese wurde 1844 aufgekauft und 1896-1898 folgte ein Wiederaufbau, wobei die Burg unter Anlehndung an den alten Zustand, jedoch nach dem damaligen Zeitgeschmack, als Wohnsitz ausgebaut wurde. Der originale Bergfried – einst 40 Meter hoch – blieb Ruine und der ehemalige Zugang und ein dritter Wehrturm wurden nicht mehr aufgebaut.. Die Burg, die oberhalb des Rheins thront, befindet sich in japanischem Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. Vom Rheinufer aus lässt sie sich jedoch von allen Seiten hervorragend betrachten.

Burg Katz, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page