top of page

BURG KREUZEN

Burg Kreuzen, Austria

Where: Bad Kreuzen, Austria
Start of construction: 10th Century
Accessible: yes

https://www.burg-kreuzen.at/

(NL) De eerste delen van deze burcht zijn al rond het jaar 900 ontstaan. Een eerste vermelding vond plaats in 1125, toen de pelgrim Von Creutzen als bezitter werd vermeld. Rond 1300 was het kasteel een van de grootste in de omgeving, maar werd de burcht opgedeeld. Deze bestond vanaf dat moment uit een voor- en achterburcht. Er volgden vele bezitterswisselingen en met een nieuwe bezitter in 1532 werden de twee delen weer tot een gemaakt. Rond het jaar 1594 was het kasteel in gebruik als vluchtburcht bij aanvallen van de Turken. Eind 18e eeuw liet de toenmalige eigenaren onderdelen van het kasteel slopen. 1880 was er een grote brand, waarbij delen van het kasteel werden verwoest. Wat achterbleef was een ruïne, die in de jaren 1980 deels weer werd opgebouwd. Sinds 1983 doet het complex dienst als jeugdherberg en als cultuurcentrum. Vanaf het dak van de bergfried heeft men een schitterende blik over de omgeving, waarbij zowel Schloss Greinburg als Burg Clam te zien zijn.

(UK) The first parts of this castle originated as early as around the year 900. A first mention took place in 1125, with the pilgrim Von Creutzen listed as its owner. Around 1300, the castle was one of the largest in the area, but was split up. From then on, it consisted of an upper and lower castle. Many ownership changes followed, and with a new owner in 1532, the two parts became one again. Around the year 1594, the castle functioned as a castle of refuge during attacks by the Turks. In the late 18th century, the then owners had parts of the castle demolished. 1880 saw a major fire, destroying parts of the castle. What was left behind was a ruin, which was partly rebuilt in the 1980s. Since 1983, the complex has served as a youth hostel and cultural centre. From the roof of the bergfried one has a magnificent view over the surrounding area, where both Schloss Greinburg and Burg Clam can be seen.

(DE) Die ersten Teile dieser Burg stammen aus der Zeit um 900. Eine erste Erwähnung fand im Jahr 1125 statt, als der Pilger von Creutzen als Besitzer genannt wurde. Um 1300 war die Burg eine der größten in der Gegend, wurde aber aufgeteilt. Von da an bestand sie aus einer Vorder- und Hinterburg. Es folgten viele Besitzerwechsel, und mit einem neuen Besitzer im Jahr 1532 wurden die beiden Teile wieder zu einem zusammengefügt. Um das Jahr 1594 wurde die Burg als Zufluchtsburg bei Angriffen der Türken genutzt. Ende des 18. Jahrhunderts ließen die damaligen Besitzer Teile der Burg abreißen. 1880 kam es zu einem Großbrand, bei dem Teile der Burg zerstört wurden. Zurück blieb eine Ruine, die in den 1980er Jahren teilweise wiederaufgebaut wurde. Seit 1983 dient die Anlage als Jugendherberge und Kulturzentrum. Vom Dach des Bergfrieds hat man einen herrlichen Blick auf die Umgebung, wo sowohl Schloss Greinburg als auch Burg Clam zu sehen sind.

Burg Kreuzen, Austria

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page