top of page

BURG

MAUS

Burg Maus, Germany
Burg Maus

Where: Wellmich, Germany
Constructed: 1353-1388
reconstructed: 1904-1906
Accessible: very limited

No website


(NL) Op een rotspunt boven de wijngaarden van het dorpje Wellmich aan de Rijn troont kasteel Maus, dat eigenlijk Peterseck heet. Aartsbisschop Boudewijn liet het kasteel in 1353-1388 bouwen om zijn pas verworven grondgebied te beschermen. Rond 1370 bouwden de graven van Katzenelnbogen op de naburige berg het kasteel Neu-Katzenelnbogen. Onder het volk ontstond de indruk dat de kastelen elkaar als kat en muis aan het begluren waren. Zo kregen de twee burchten hun bijnaam, die ze ook nu nog hebben. Vanaf de 16e/17e eeuw werd het kasteel verwaarloosd en raakte het geleidelijk in verval. In 1806 werd kasteel Maus als half ruïne geveild en in 1904-1906 werd het herbouwd in de stijl van de late Rijnromantiek. De huidige verschijningsvorm is echter in grote lijnen dezelfde als de oorspronkelijke. Particulier bezit.

(UK) On a rocky outcrop above the vineyards of the village of Wellmich on the Rhine towers Maus Castle, which is actually called Peterseck. Archbishop Baldwin had the castle built in 1353-1388 to protect his newly acquired territory. Around 1370, the Counts of Katzenelnbogen built the Neu-Katzenelnbogen Castle on the neighbouring mountain. The impression arose among the local population that the castles were leering at each other like cats and mice. This is how the two fortifications got their nicknames, by which they are still known today. From the 16th/17th century onwards, the castle was neglected and gradually fell into disrepair. In 1806, the castle was auctioned off as a semi-ruin, and in 1904-1906 it was rebuilt in the style of the late Rhine Romanticism. Its present appearance, however, is by and large pretty much the same as its original appearance. Privately owned.

(DE) Auf einer Felsnase über den Weinbergen vom Ortsteil Wellmich am Rhein ragt die Burg Maus, die eigentlich Peterseck heißt. Erzbischof Balduin ließ die Burg 1353-1388 zum Schutz seines neu erworbenen Territoriums erbauen. Um 1370 errichteten die Katzenelnbogen Grafen auf dem benachbarten Berg die Neu-Katzenelnbogen Burg. Im Volk entstand der Eindruck, dass sich die Burgen wie Katz und Maus belauerten. So bekamen die beiden Wehranlagen Ihre Spitznamen, unter denen sie bis heute bekannt sind. Seit dem 16./17. Jahrhundert wurde die Anlage vernachlässigt und geriet allmählich in Verfall. 1806 wurde die Burg als Halbruine versteigert und in den Jahren 1904/06 wurde sie im Stile der späten Rheinromantik wieder aufgebaut. Ihr heutiges Bild stimmt aber in großen und ganzen ziemlich genau mit der ursprünglichen Erscheinung überein. Privatbesitz.

Burg Maus, Germany
Burg Maus, Germany
Burg Maus, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page