top of page

Burg Mauterndorf

Burg Mauterndorf

Where: Mauterndorf, Austria
Start of construction: 13th Century
Accessible: yes

https://www.salzburg-burgen.at/en/mauterndorf-castle/

(NL) Op de plek van het huidige kasteel stond al in de 4e eeuw een Castrum, dat echter tijdens de Grote Volksverhuizing werd verwoest. Het huidige kasteel ontstond in de 13e eeuw met de bouw van de bergfried, die in de eeuwen daarna verder werd uitgebreid. Vanaf 1806 werd de bucht staatseigendom, maar het verval zette desondanks in. 1894 kocht Hermann Epenstein (1850-1934) uit Berlijn het kasteel en redde het daarmee van de ondergang. Epenstein was de dooppeter van Hermann Göring, die om die reden vaker op het kasteel te gast was. Later kreeg Göring de burcht cadeau, maar de oorlog zette een streep door dat cadeau. Hij heeft het nooit in ontvangst kunnen nemen. Een ruimte in het kasteel is aan dit thema gewijd.

(UK) As early as the 4th century, there was a Castrum on the site of today's castle, which was, however, destroyed during the Migration Period. Today's castle was built in the 13th century with the construction of the Bergfried, which was further expanded in the following centuries. In 1806, the castle became state property, but decay nevertheless set in. In 1894, Hermann Epenstein (1850-1934) from Berlin bought the castle and saved it from ruin. Epenstein was the godfather of Hermann Göring, who was often a guest at the castle for this reason. Later, Göring was given the castle as a gift, but the war put a stop to that present. He was never able to actually receive it. One room in the castle is dedicated to this.

(DE) Bereits im 4. Jahrhundert befand sich an der Stelle der heutigen Burg ein Kastell, das jedoch während der Volkerwanderung zerstört wurde. Die heutige Burg wurde im 13. Jahrhundert mit dem Bau des Bergfrieds errichtet, der in den folgenden Jahrhunderten weiter ausgebaut wurde. 1806 ging die Burg in Staatseigentum über, aber der Verfall setzte sich dennoch fort. Im Jahr 1894 kaufte Hermann Epenstein (1850-1934) aus Berlin die Burg und rettete es vor dem Verfall. Epenstein war der Patenonkel von Hermann Göring, der aus diesem Grund oft zu Gast auf der Burg war. Später erhielt Göring die Burg geschenkt, doch der Krieg machte diesem Geschenk ein Ende. Er war nie in der Lage, die Burg zu übernehmen. Ein Raum der Burg ist diesem Thema gewidmet.

IMG_0520a_Burg Mauterndorf.jpg

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page