top of page

BURGRUINE

GRÄFENSTEIN

Burgruine Gräfenstein, Germany
Burgruine Gräfenstein, Germany

Where: Merzalben, Germany
Start of construction: 13th Century
Accessible: yes

http://www.merzalben.de/

(NL) Deze ruïne ligt op een hoogte van 447 meter boven NAP en is 80 meter lang en 60 meter breed. Het kasteel heeft een opvallende zevenhoekige Bergfried. Die toren en het woongedeelte (palas) werden aan het einde van de 12e eeuw gebouwd op een 12 meter hoog rotsplateau. In 1237 vond een eerste vermelding van het kasteel plaats. Het diende lange tijd als zetel van een vertegenwoordiger van de Graven van Leiningen. In 1525 werd het kasteel voor een eerste keer verwoest (Boerenoorlog). Rond 1535 werd het kasteel opnieuw opgebouwd en diende het als woning van de toenmalige eigenaar. Een eeuw later, in 1635, tijdens de 30-Jarige Oorlog werd het kasteel in brand gestoken en ontstond de huidige ruïne. Deze is staatsbezit. Na eerdere saneringswerkzaamheden volgde tussen 1978 en 1986 een uitvoerige restauratie van de burchtruïne.

(UK) Located at an altitude of 447 metres above sea level, this ruin is 80 metres long and 60 metres wide. The castle has a striking seven-sided keep (Bergfried). That tower and the living section (palace) were built at the end of the 12th century on a 12-metre-high rock plateau. The castle was first mentioned in 1237. For a long time, it served as the seat of a representative of the Counts of Leiningen. In 1525, the castle was destroyed for the first time (Boer War). Around 1535, the castle was rebuilt and served as the residence of the then owner. A century later, in 1635, during the 30-Year War, the castle was set on fire and the current ruins were created. It is state property. After earlier sanitation work, extensive restoration of the castle ruins followed between 1978 and 1986.

(DE) Diese Ruine befindet sich auf einer Höhe von 447 Metern über dem Meeresspiegel und ist 80 Meter lang und 60 Meter breit. Die Burg hat einen markanten siebeneckigen Bergfried. Dieser Turm und der Wohnbereich (Palas) wurden Ende des 12. Jahrhunderts auf einem 12 Meter hohen Felsplateau errichtet. Die Burg wurde erstmals 1237 erwähnt. Sie diente lange Zeit als Sitz eines Vertreters der Grafen von Leiningen. Im Jahr 1525 wurde die Burg zum ersten Mal zerstört (Bauernkrieg). Um 1535 wurde die Burg umgebaut und diente sie als Wohnsitz des damaligen Besitzers. Ein Jahrhundert später, im Jahr 1635, wurde die Burg während des 30-jährigen Krieges in Brand gesetzt, und es entstanden die heutige Ruine. Sie ist Staatseigentum. Nach vorherigen Sanierungsarbeiten erfolgte zwischen 1978 und 1986 eine umfassende Restaurierung der Burgruine.

Burgruine Gräfenstein, Germany
Burgruine Gräfenstein, Germany
Burgruine Gräfenstein, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page