top of page

CASTELLO di CLY

Castello di Cly, Italy
Castello di Cly, Italy

Where: Saint Denis, Italy
Start of construction: 11th Century
Accessible: yes

https://www.comune.saintdenis.ao.it/turismo/territorio/il-castello-di-cly

(NL) Al in de prehistorie woonden er mensen op de plek waar de ruïne van het kasteel van Cly te vinden is. Op 750 meter hoogte boven het dal van Aosta en de Dora Baltea rivier. Het kasteel werd in de 11e eeuw gebouwd en was eenvoudig van opzet. Het bestond uit een donjon met omwalling, een kapel en wat losse gebouwen. Een eerste vermelding was er in 1207, maar onderzoek in de 21e eeuw van het hout dat in de donjon is te vinden, dateert de oorsprong ervan op het jaar 1027. Aan het einde van de 13e eeuw volgde er een uitbouw, waarbij het kasteel zijn huidige omvang kreeg. Het bleef vervolgens tot het einde van de 17e eeuw bewoond. Daarna verliet men de burcht en diende deze als steengroeve. Het begin als ruïne was ingeluid. Al in de 19e eeuw waren er pogingen om de ruïne te conserveren, maar deze kregen pas echt vorm, toen aan het begin van de 20e eeuw de gemeente Saint-Denis eigenaar werd.

(UK) Already in prehistoric times, people lived on the site where the ruins of Cly Castle can be found. At 750 metres above the Aosta valley and the Dora Baltea river. Built in the 11th century, the castle was simple in design. It consisted of a keep with ramparts, a chapel and some separate buildings. There was a first mention in 1207, but 21st-century research of the wood found in the keep dates its origin to the year 1027. An enlargement occurred at the end of the 13th century, during which the castle acquired its current size. It subsequently remained inhabited until the end of the 17th century. Afterwards, people left the castle and it was used as a quarry. The beginning of its existence as a ruin. As early as the 19th century, attempts were made to preserve the ruin, but these only really materialised when, at the beginning of the 20th century, the commune of Saint-Denis acquired ownership.

(DE) Bereits in prähistorischer Zeit lebten Menschen an dem Ort, an dem sich die Ruinen von Burg Cly befinden. Auf 750 Metern über dem Aosta-Tal und dem Fluss Dora Baltea. Die im 11. Jahrhundert erbaute Burg war von einfacher Bauweise. Sie bestand aus einem Bergfried mit Festungsmauern, einer Kapelle und einigen separaten Gebäuden. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1207, doch eine Untersuchung im 21. Jahrhundert des im Bergfried gefundenen Holzes datiert seinen Ursprung auf das Jahr 1027. Ende des 13. Jahrhunderts folgte eine Erweiterung, bei der die Burg ihre heutige Größe erhielt. Sie blieb dann bis zum Ende des 17. Jahrhunderts bewohnt. Danach verließen die Menschen die Burg und diente sie als Steinbruch. Es war der Anfang des Ruinen Daseins. Bereits im 19. Jahrhundert gab es Bemühungen, die Ruine zu erhalten, die jedoch erst richtig Gestalt annahmen, als die Gemeinde Saint-Denis zu Beginn des 20. Jahrhunderts Eigentümerin wurde.

Castello di Cly, Italy
Castello di Cly, Italy
Castello di Cly, Italy
Castello di Cly, Italy

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page