top of page

CASTELLO di FÉNIS

Castello di Fénis, Italy
Castello di Fénis, Italy

Where: Fénis, Italy
Start of construction: 13th Century
Accessible: yes, but only with a guide

No website

(NL) Een eerste vermelding van dit kasteel vond plaats in 1242, als eigendom van de familie Challant, de toenmalige burggraaf van Aosta. Het kasteel bestond toen uit een simpele donjon met omwalling. Tussen 1320 en 1420 werd het kasteel verder uitgebreid. De prachtige fresco’s in de kapel en de binnenplaats stammen ook uit deze periode en werden rond 1392 aangebracht. De familie Challant had het kasteel in bezit tot 1716, toen ze het vanwege schulden moesten verkopen. Het was het begin van een periode van verval, waarbij het kasteel zelfs gebruikt werd als boerderij. In 1895 kocht de architect Alfredo d’Andrade het bouwvallige complex op. Hij startte een eerste restauratie, die in 1935 werd gevolgd door een uitvoerige tweede, waarbij het kasteel zijn huidige verschijningsvorm kreeg. Een groot deel van het kasteel kan tijdens een rondgang met gids bezichtigd worden. Overigens bevindt zich in Turijn een gereconstrueerd kasteel uit 1884 (Borgo Medioevale), dat delen van Fénis heeft gekopieerd.

(UK) A first mention of this castle took place in 1242, as property of the Challant family, the then viscount of Aosta. At that time, the castle consisted of a simple keep with ramparts. Between 1320 and 1420, the castle was further expanded. The beautiful frescoes in the chapel and courtyard also date from this period and were installed around 1392. The Challant family owned the castle until 1716, when they had to sell it due to debts. It was the beginning of a period of decline, during which the castle was even used as a farm with stables. In 1895, architect Alfredo d'Andrade bought the dilapidated complex. He initiated a first restoration, which was followed by an elaborate second one in 1935, giving the castle its current appearance. Much of the castle can be visited on a guided tour. As a matter of fact, in Turin there is a reconstructed castle from 1884 (Borgo Medioevale), which copied parts of Fénis.

(DE) Die erste Erwähnung dieser Burg stammt aus dem Jahr 1242, als sie im Besitz der Familie Challant, des damaligen Vicomte von Aosta, war. Die Burg bestand damals aus einem einfachen Bergfried mit Festungsmauern. Zwischen 1320 und 1420 wurde die Burg weiter ausgebaut. Die schönen Fresken in der Kapelle und im Innenhof stammen ebenfalls aus dieser Zeit und wurden um 1392 angebracht. Die Familie Challant besaß das Schloss bis 1716, als sie es aufgrund von Schulden verkaufen musste. Es war der Beginn einer Zeit des Niedergangs, in der die Burg sogar als Bauernhof genutzt wurde. Im Jahr 1895 kaufte der Architekt Alfredo d'Andrade die baufälligen Anlage. Er veranlasste eine erste Restaurierung, der 1935 eine aufwändige zweite folgte, durch die die Burg ihr heutiges Aussehen erhielt. Ein Großteil der Burg kann im Rahmen einer Führung besichtigt werden. In Turin gibt es übrigens ein rekonstruiertes Schloss aus dem Jahr 1884 (Borgo Medioevale), das Teile von Fénis nachgebaut hat.

Castello di Fénis, Italy
Castello di Fénis, Italy
Castello di Fénis, Italy
Castello di Fénis, Italy
Castello di Fénis, Italy

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page