top of page

Castelo de Guimarães

Castelo de Guimarães
Castelo de Guimarães, Portugal

Where: Guimarães, Portugal
Start of construction: 10th century
Accessible: yes

https://pacodosduques.gov.pt/monumentos/castelo-de-guimaraes/?lang=en

(NL) Dit is een van de oudste kastelen van Portugal en het wordt algemeen gezien als het kasteel dat aan de wieg staat van Portugal als natie. De eerste stenen van het kasteel werden in de 10e eeuw gelegd als bescherming van een klooster tegen aanvallen van de Moren en Vikingen. Tot in het midden van de 14e eeuw werd het kasteel verder uitgebreid. Zo is de donjon in de tweede helft van de 13e eeuw neergezet. Zeer waarschijnlijk ter vervanging van een eerdere versie. In 1110 werd Afonso Henriques in het kasteel geboren. Hij zou de eerste koning van Portugal worden, nadat hij het in 1139 had bevrijd van het koninkrijk León. Het kasteel zou tussen 1139 en 1200 de koninklijke zetel zijn. Rond 1836 waren er plannen om het kasteel te slopen, maar dat gebeurde gelukkig niet. Vanaf 1937 vonden de eerste renovaties plaats.

(UK) This is one of Portugal's oldest castles and it is widely regarded as the castle that gave birth to Portugal as a nation. The first stones of the castle were laid in the 10th century to protect a monastery from attacks by the Moors and Vikings. Until the mid-14th century, the castle was further expanded. The keep, for example, was erected in the second half of the 13th century. Most probably to replace an earlier version. In 1110, Afonso Henriques was born at the castle. He would become the first king of Portugal, after liberating it from the kingdom of León in 1139. The castle would be the royal seat between 1139 and 1200. Around 1836, there were plans to demolish the castle, but fortunately that did not happen. From 1937, the first renovations took place.

(DE) Dies ist eine der ältesten Burgen Portugals, und sie gilt als die Burg, mit der die Gründung der portugiesischen Nation begann. Die ersten Steine der Burg wurden im 10. Jahrhundert gelegt, um ein Kloster vor Angriffen der Mauren und Wikinger zu schützen. Bis Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die Burg weiter ausgebaut. So wurde der Bergfried in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut. Wahrscheinlich, um eine frühere Version zu ersetzen. Im Jahr 1110 wurde Afonso Henriques in der Burg geboren. Er wurde der erste König von Portugal, nachdem er es 1139 vom Königreich León befreit hatte. Die Burg wurde zwischen 1139 und 1200 zum Königssitz. Um 1836 gab es Pläne, die Burg abzureißen, was aber glücklicherweise nicht geschah. Ab 1937 fanden die ersten Renovierungsarbeiten statt.

Castelo de Guimarães, Portugal
Castelo de Guimarães, Portugal

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page