top of page

CASTELO de SABUGAL

Castelo de Sabugal, Portugal
Castelo de Sabugal, Portugal

Where: Sabugal, Portugal
Start of construction: 13th century
Accessible: yes

No website

(NL) Het kasteel van Sabugal staat in een deel van Portugal dat ooit tot het koninkrijk van Léon behoorde. Pas in 1297 werd het onderdeel van Portugal. Het in gotische stijl gebouwde kasteel stamt uit de 13e eeuw en is gebouwd op de plek waar voorheen al sinds de prehistorie werd gewoond en gebouwd. Aan het begin van de 16e eeuw en in de 17e eeuw volgden twee renovaties, waarbij het kasteel werd aangepast aan de eisen van die tijd. Het kasteel werd voor het laatst gebruikt in de Napoleontische Oorlogen. Daarna begon een periode van verval, waarbij het kasteel als begraafplaats en als steengroeve werd gebruikt. Rond 1940 begonnen de eerste restauratiewerkzaamheden. Deze werden uitgebreid met werken tussen 1993 en 1994 en aan het begin van de 21e eeuw. Opvallendste onderdeel van het complex is de vijfhoekige donjon, hetgeen een tweede naam voor het kasteel opleverde: Castelo das Cinco Quinas. Kasteel van de vijf hoeken.

(UK) Sabugal Castle is located in a part of Portugal that once belonged to the kingdom of Léon. It was only in 1297 that it became part of Portugal. The Gothic-style castle dates from the 13th century and was built on the site where people had previously lived and built since prehistoric times. Two renovations followed at the beginning of the 16th century and in the 17th century, adapting the castle to the requirements of the time. The castle was last used in the Napoleonic Wars. A period of decay then began, with the castle being used as a cemetery and a quarry. Around 1940, the first restoration works began. These were extended with works between 1993 and 1994 and at the beginning of the 21st century. The most striking part of the complex is the pentagonal keep, which gave the castle a second name: Castelo das Cinco Quinas. Castle of the five corners.

(DE) Die Burg Sabugal liegt in einem Teil Portugals, der einst zum Königreich Léon gehörte. Erst im Jahr 1297 wurde es Teil Portugals. Die Burg im gotischen Stil stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde an einer Stelle errichtet, an der schon in prähistorischer Zeit Menschen gelebt und gebaut haben. Zu Beginn des 16. und im 17. Jahrhundert folgten zwei Umbauten, mit denen die Burg an die Erfordernisse der Zeit angepasst wurde. Die Burg wurde zuletzt in den Napoleonischen Kriegen genutzt. Danach begann eine Zeit des Verfalls, in der die Burg als Friedhof und Steinbruch genutzt wurde. Um 1940 begannen die ersten Restaurierungsarbeiten. Diese wurden zwischen 1993 und 1994 und zu Beginn des 21. Jahrhunderts durch weitere Werke ergänzt. Der auffälligste Teil der Anlage ist der fünfeckige Bergfried, der der Burg einen zweiten Namen gab: Castelo das Cinco Quinas (5 Ecken).

Castelo de Sabugal, Portugal
Castelo de Sabugal, Portugal
Castelo de Sabugal, Portugal

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page