top of page

CASTELO de SANTA MARIA da FEIRA

Castelo de Santa Maria da Feira, Portugal
Castelo de Santa Maria da Feira, Portugal

Where: Santa Maria da Feira, Portugal
Start of construction: 9th century
Accessible: yes

http://www.castelodafeira.com/

(NL) Het kasteel van Feira werd rond 868 gebouwd op de resten van een Romeins verdedigingswerk. In de volgende twee eeuwen speelde het een belangrijke rol in de strijd van de Christenen tegen de Moren, waarbij het kasteel een aantal keren werd ingenomen en weer werd heroverd. Na de laatste herovering besloot men om het kasteel opnieuw op te bouwen (11e eeuw). Ook in de 14e en 15e eeuw waren er twee reconstructies, waarbij het kasteel zijn huidige vorm en omvang kreeg. In de 17e eeuw volgden er nog wat aanpassingen en toevoegingen, waaronder de kapel. Toen in 1708 het geslacht Feira uitstierf volgde er een lange periode van verval en werd het kasteel ruïneus. Ook was er in 1722 een grote brand. De ruïne werd in 1839 opgekocht, maar het zou tot het begin van de 20e eeuw duren, voordat er een eerste restauratie plaatsvond. Deze zou tot 1986 in beslag nemen.

(UK) Feira Castle was built around 868 on the remains of a Roman defensive structure. Over the next two centuries, it played an important role in the fight of the Christians against the Moors, with the castle being taken and recaptured several times. After the last reconquest, it was decided to rebuild the castle (11th century). There were also two reconstructions in the 14th and 15th centuries, with the castle acquiring its current form and size. Some more modifications and additions followed in the 17th century, including the chapel. When the Feira family died out in 1708, a long period of decay followed and the castle became ruinous. Also, in 1722, there was a major fire. The ruins were purchased in 1839, but it would take until the early 20th century before a first restoration took place, that would continue until 1986.

(DE) Die Burg von Feira wurde um 868 auf den Überresten einer römischen Verteidigungsanlage errichtet. In den folgenden zwei Jahrhunderten spielte sie eine wichtige Rolle im Kampf der Christen gegen die Mauren, wobei die Burg mehrmals eingenommen und zurückerobert wurde. Nach der letzten Rückeroberung beschloss man, die Burg wiederaufzubauen (11. Jahrhundert). Im 14. und 15. Jahrhundert gab es zwei Umbauten, bei denen die Burg ihre heutige Form und Größe erhielt. Im 17. Jahrhundert folgten weitere Änderungen und Ergänzungen, zu denen auch die Kapelle gehörte. Als die Adelsfamilie Feira 1708 ausstarb, folgte eine lange Zeit des Verfalls, und die Burg wurde zur Ruine. Außerdem gab es 1722 einen großen Brand. Die Ruine wurde 1839 aufgekauft, aber es sollte bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts dauern, bis mit den ersten Restaurierungsarbeiten begonnen wurde. Diese Arbeiten dauerten bis 1986.

Castelo de Santa Maria da Feira, Portugal
Castelo de Santa Maria da Feira, Portugal
Castelo de Santa Maria da Feira, Portugal

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page