top of page

Castillo de los Sotomayor Zuñiga Y Madroñiz

Castillo de Sotomayor Zuñiga Y Madroñiz, Spain
Castillo de Sotomayor Zuñiga Y Madroñiz, Spain

Where: Belalcázar, Spain
Start of construction: 15th Century
Accessible: yes, but very limited

No website

(NL) Een andere naam voor dit kasteel luidt Castillo de Belalcázar, de naam van het dorpje waarin het staat. Het laatgotische kasteel werd gebouwd op de plek van een Romeins fort. Het werd in de tweede helft van de 15e eeuw gebouwd en zijn opvallende donjon van 47 meter hoog maakt het tot het hoogste kasteel van Spanje en Portugal. Het kasteel was de eerste eeuwen in gebruik als residentie van de graven van Belalcázar. In de 16e eeuw werd het kasteel uitgebreid met een renaissance woongedeelte. Aan het begin van de 19e eeuw werd het kasteel ingenomen door Franse troepen, die het ombouwden tot een pakhuis, waardoor het snel in verval raakte. Ook raakte het door artillerievuur beschadigd. Wat volgde was een lange periode van verval en plundering. Het kasteel is sinds 2008 eigendom van de Junta de Andalucia. Zij liet tussen 2018 en 2020 consolidatiewerkzaamheden uitvoeren.

(UK) Another name for this castle is Castillo de Belalcázar, the name of the village in which it stands. The late Gothic castle was built on the site of a Roman fort. It was built in the second half of the 15th century and its striking 47-metre-high keep makes it the tallest castle in Spain and Portugal. For the first few centuries, the castle was used as the residence of the Counts of Belalcázar. In the 16th century, the castle was extended with a Renaissance residential section. At the beginning of the 19th century, the castle was taken by French troops. They converted it into a warehouse, causing it to quickly fall into disrepair. It was also damaged by artillery fire. What followed was a long period of decay and looting. The castle has been owned by the Junta de Andalucia since 2008. They had consolidation work carried out between 2018 and 2020.

(DE) Eine andere Benahmung für diese Burg ist Castillo de Belalcázar, der Name des Dorfes, in dem sie steht. Die spätgotische Burg wurde an der Stelle eines römischen Kastells errichtet. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut und ist mit ihrem beeindruckenden 47 Meter hohen Bergfried die höchste Burg Spaniens und Portugals. In den ersten Jahrhunderten diente die Burg als Residenz der Grafen von Belalcázar. Im 16. Jahrhundert wurde die Burg um einen Wohntrakt aus der Renaissance erweitert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Burg von französischen Truppen eingenommen. Sie bauten es in ein Lagerhaus um, wodurch es zusehends baufällig wurde. Außerdem wurde es durch Artilleriebeschuss beschädigt. Es folgte eine lange Zeit des Verfalls und der Plünderung. Seit 2008 ist die Burg im Besitz der Junta de Andalucia. Sie ließ zwischen 2018 und 2020 Konservierungsarbeiten durchführen.

Castillo de Sotomayor Zuñiga Y Madroñiz, Spain
Castillo de Sotomayor Zuñiga Y Madroñiz, Spain
Castillo de Sotomayor Zuñiga Y Madroñiz, Spain

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page