top of page

CASTILLO de

MOLINA de ARAGÓN

Castillo de Molina de Aragón, Spain
Castillo de Molina de Aragón, Spain

Where: Molina de Aragón, Spain
Start of construction: 12th Century
Accessible: yes

https://www.turismomolinadearagon.com/castillomolinadearagon

(NL) Dit kasteel werd gebouwd op een strategische plek om de wegen tussen Aragon en Castilië te bewaken. Het huidige kasteel stamt uit het begin van de 12e eeuw en werd in Romaanse stijl gebouwd op de resten van een eerder fort uit de 10e eeuw, dat de Moren wederom bouwden op de resten van een Keltiberisch fort. Het kasteel was tot ver in de 19e eeuw in gebruik en diende in 1875 nog als toevluchtsoord voor de bevolking bij een aanval door Carlistische troepen. Aan het begin van de 20e eeuw werd het echter definitief verlaten en begon een tijd van verval. Boven het kasteel op de top van de heuvel staat de Torre de Aragón, die ook uit de 12e eeuw stamt en die in de 19e eeuw al werd gerestaureerd. De 30-meter hoge toren is met het kasteel verbonden door een ondergrondse, zigzag lopende, tunnel. Beide monumenten kunnen los van elkaar worden bezocht.

(UK) This castle was built on a strategic location to guard the roads between Aragon and Castile. The current castle dates from the early 12th century and was built in Romanesque style on the remains of an earlier fortress from the 10th century, which the Moors erected on the remains of a Celtiberian fortress. The castle was in use well into the 19th century, serving as late as 1875 as a refuge for the population during an attack by Carlist troops. At the beginning of the 20th century, however, it was permanently abandoned and a time of decay began. Situated above the castle at the top of the hill is the Torre de Aragón, also dating from the 12th century and already restored in the 19th century. The 30-metre-high tower is connected to the castle by an underground, zigzag, tunnel. Both monuments can be visited separately.

(DE) Diese Burg wurde an einem strategisch wichtigen Ort errichtet, um die Verbindungswege zwischen Aragonien und Kastilien zu schützen. Die heutige Burg stammt aus dem frühen 12. Jahrhundert und wurde im romanischen Stil auf den Überresten einer früheren Festung aus dem 10. Jahrhundert erbaut, die wiederum von den Mauren auf den Resten einer keltiberischen Festung errichtet wurde. Die Burg wurde bis weit ins 19. Jahrhundert hinein genutzt und diente noch 1875 als Zufluchtsort für die Bevölkerung während eines Angriffs der karlistischen Truppen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde sie jedoch endgültig aufgegeben und es begann eine Zeit des Verfalls. Oberhalb der Burg auf dem Hügel befindet sich der Torre de Aragón, der ebenfalls aus dem 12. Jahrhundert stammt und bereits während des 19. Jahrhunderts restauriert wurde. Der 30 Meter hohe Turm ist durch einen unterirdischen, zickzackförmigen Tunnel mit der Burg verbunden. Beide Denkmäler können separat besichtigt werden.

Castillo de Molina de Aragón, Spain
Castillo de Molina de Aragón, Spain
Castillo de Molina de Aragón, Spain
Castillo de Molina de Aragón, Spain
Castillo de Molina de Aragón, Spain
Castillo de Molina de Aragón, Spain

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page