top of page

CASTILLO de MONTEARAGÓN

Castillo de Montearagón, Spain
Castillo de Montearagón, Spain

Where: Huesca, Spain
Start of construction: 11th Century
Accessible: no

No website

(NL) Vlakbij de Spaanse stad Huesca is het kasteel van Montearagón te vinden. Het bevindt zich op een hoge heuvel met dezelfde naam (Monte Aragón). Het werd in de 11e eeuw gebouwd als vesting om de Moren te verdrijven uit Huesca. De stad werd in 1096 heroverd. Vervolgens werd er in de vesting een kerk gebouwd en diende het ruim 750 jaar als klooster. Het kasteel heeft een zeshoekige vorm, waarbij de kerk (het enige volledig gerestaureerde onderdeel) deel uitmaakt van de ommuring. De Spaanse confiscatie betekende in 1835 het einde van het klooster. Het werd geplunderd en in brand gestoken. Rondom de ruïne wordt op dit moment (stand zomer 2022) flink gewerkt aan de infrastructuur. Dit alles betekent dat het kasteel niet bereikbaar is en om die reden is een bezichtiging momenteel niet mogelijk. Het kan alleen vanuit de verte bekeken worden.

(UK) The castle of Montearagón is located near the Spanish city of Huesca. It is situated on a high hill bearing the same name (Monte Aragón). It was built in the 11th century as a fortress to push the Moors out of Huesca. The city was recaptured in 1096. Subsequently, a church was built inside of the fortress and it served as a monastery for over 750 years. The castle has a hexagonal shape, with the church (the only fully restored part) being part of the wall around it. Spanish confiscation meant the end of the monastery in 1835. It was looted and set on fire. Around the ruins, there is currently (status summer 2022) a lot of infrastructural work going on. All this means that the castle is not accessible and, for this reason, a visit is currently not possible. It can only be viewed from afar.

(DE) In der Nähe der spanischen Stadt Huesca befindet sich die Burg von Montearagón. Sie liegt auf dem gleichnamigen hohen Hügel (Monte Aragón). Sie wurde im 11. Jahrhundert als Festung gebaut, um die Mauren aus Huesca zu vertreiben. Die Stadt wurde im Jahr 1096 zurückerobert. In der Festung wurde dann eine Kirche gebaut, die über 750 Jahre lang als Kloster diente. Die Burg hat eine sechseckige Form, wobei die Kirche (der einzige vollständig restaurierte Teil) einen Teil der Ummauerung bildet. Die spanische Enteignung bedeutete 1835 das Ende des Klosters. Es wurde geplündert und in Brand gesetzt. Rund um die Ruinen finden derzeit (Stand Sommer 2022) umfangreiche Infrastruktur Arbeiten statt. All dies führt dazu, dass die Burg nicht zugänglich ist und aus diesem Grund eine Besichtigung derzeit nicht möglich ist. Sie kann nur aus der Ferne betrachtet werden.

Castillo de Montearagón, Spain

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page