top of page

CASTILLO de PERACENSE

Castillo de Peracense, Spain
Castillo de Peracense, Spain

Where: Peracense, Spain
Start of construction: 12th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes

https://www.peracense.es/castillo/

(NL) Het kasteel van Peracense is gebouwd op een 245 miljoen jaren oude rotsformatie op een helling van het Sierra Menera gebergte (1365 met boven NAP). Al in de bronstijd woonden er mensen op deze plek. Het kasteel werd gebouwd in de 12e eeuw en verder uitgebreid gedurende de 14e eeuw. Het was bedoeld om de grens tussen Castilië en Aragon te bewaken, maar na de vereniging van deze twee gebieden verloor het kasteel die functie en stond het lange tijd leeg. In de 19e eeuw werd het wel nog gebruikt als gevangenis en van 1830-1833, tijdens de Eerste Carlistenoorlog, als militair detachement. Daarna begon een periode van verval. Pas in 1987 werden de eerste stappen gezet tot behoud en restauratie van het complex. Het kasteel is eigendom van de gemeente Peracense en ligt enigszins afgelegen, waardoor veel toeristen niet van het bestaan weten. Het kasteel en zijn omgeving zijn echter een echte aanrader.

(UK) Peracense Castle is built on a 245-million-year-old rock formation on a slope of the Sierra Menera Mountains (1365 metres above sea level). People lived at this site as early as the Bronze Age. The castle was built in the 12th century and further expanded during the 14th century. Its purpose was to guard the border between Castile and Aragon, but after the unification of these two territories, the castle lost that function and stood empty for a long time. In the 19th century, however, it was used as a prison and from 1830-1833, during the First Carlist War, as a military detachment. After that, a period of decay began. It was not until 1987 that the first steps were taken to preserve and restore the complex. Owned by the municipality of Peracense, the castle is located in a slightly remote location, so many tourists do not know of its existence. The castle and its surroundings are highly recommended.

(DE) Die Burg Peracense wurde auf einer 245 Millionen Jahre alten Felsformation an einem Hang der Sierra Menera (1365 Meter über dem Meeresspiegel) errichtet. Bereits in der Bronzezeit lebten Menschen an diesem Ort. Die Burg wurde im 12. Jahrhundert erbaut und im 14. Jahrhundert weiter ausgebaut. Sie sollte die Grenze zwischen Kastilien und Aragonien bewachen, aber nach der Vereinigung dieser beiden Territorien verlor die Burg diese Funktion und stand lange Zeit leer. Im 19. Jahrhundert wurde sie jedoch noch als Gefängnis und von 1830 bis 1833, während des Ersten Karlistenkriegs, als Militärkommando genutzt. Danach begann eine Zeit des Verfalls. Erst 1987 wurden die ersten Schritte zur Erhaltung und Restaurierung des Komplexes unternommen. Die Burg, die sich im Besitz der Gemeinde Peracense befindet, liegt etwas abgelegen, weswegen viele Touristen nicht von ihrer Existenz wissen. Die Burg und ihre Umgebung sind aber sehr zu empfehlen.

Castillo de Peracense, Spain
Castillo de Peracense, Spain
Castillo de Peracense, Spain
Castillo de Peracense, Spain
Castillo de Peracense, Spain

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page