top of page

Cetatea Făgărașului

Cetatea Făgărașului, Romania
Cetatea Făgărașului, Romania

Where: Făgăraș, Romania 
Start of construction: 12th century
Accessible: yes

http://cetateafagarasului.com/en/

(NL) In de 12e eeuw werd er een houten fortificatie gebouwd, die rond 1310 werd vervangen door het huidige kasteel. Aan het begin van de 16e eeuw werd deze verder versterkt, terwijl zo’n 50 jaar later de grachten om het kasteel zijn aangebracht. Eind 16e en begin 17e eeuw ontstonden de bastions rondom het gebouw, waardoor er een fort was ontstaan. Later die eeuw werd het hoofdgebouw omgebouwd tot een woonpaleis. Van 1948 tot 1960 werd het fort gebruikt als gevangenis voor tegenstanders van het communistische regime. Meer dan 5000 personen zaten hier gevangen en werden gemarteld. Tussen 1965 en 1977 vonden omvangrijke renovatie-werkzaamheden plaats, waarna het bouwwerk als museum werd ingericht. Sinds 2000 vinden er opnieuw grote restauratiewerkzaamheden plaats, die eind 2022 waren afgerond.

(UK) In the 12th century, a wooden fortification was built, which was replaced by the current castle around 1310. At the beginning of the 16th century, this was fortified more, while some 50 years later the moats around the castle were added. In the late 16th and early 17th centuries, the bastions around the building emerged, creating a fortress. Later that century, the main building was converted into a residential one. From 1948 to 1960, the fortress was used as a prison for opponents of the communist regime. More than 5,000 people were imprisoned and tortured here. Extensive renovation work took place between 1965 and 1977, after which the structure was converted into a museum. Major restoration work has been taking place again since 2000 and was completed by the end of 2022.

(DE) Im 12. Jahrhundert wurde eine hölzerne Festung errichtet, die um 1310 durch die heutige Burg ersetzt wurde. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde sie weiter befestigt, und etwa 50 Jahre später wurden die Gräben um die Burg angelegt. Im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert wurden die Bastionen um das Gebäude angelegt, wodurch eine Festung entstand. Später im selben Jahrhundert wurde das Hauptgebäude in einen Wohnpalast umgewandelt. Von 1948 bis 1960 wurde die Festung als Gefängnis für Gegner des kommunistischen Regimes genutzt. Mehr als 5.000 Menschen wurden hier inhaftiert und gefoltert. Zwischen 1965 und 1977 fanden umfangreiche Renovierungsarbeiten statt, nach denen das Gebäude in ein Museum umgewandelt wurde. Seit dem Jahr 2000 finden wieder umfangreiche Restaurierungsarbeiten statt, die Ende 2022 abgeschlossen waren.

Cetatea Făgărașului, Romania
Cetatea Făgărașului, Romania
Cetatea Făgărașului, Romania
Cetatea Făgărașului, Romania

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page