top of page

CHÂTEAU de SAINT-LOUP-sur-THOUET

Château de Saint-Loup-sur-Thouet, France
Château de Saint-Loup-sur-Thouet, France
Château de Saint-Loup-sur-Thouet, France

Where: Saint-Loup-Lamairé, France
Start of construction: 12th century
Accessible: Limited

https://www.chateaudesaint-loup.com/en/

(NL) Dit domein bestaat uit twee kastelen. Het 50-hectare grote domein bevindt zich op een strategische plek, daar waar de rivieren Thouet en Cébron samenkomen. Van het oude kasteel is alleen nog de 28 meter hoge donjon uit de 12e eeuw over. In de 15e eeuw werden delen aangebouwd, die in de 19e eeuw werden aangepast. Tussen 1609 en 1626 verrees het tweede kasteel, in de vorm van de letter H, een hommage aan de toenmalige koning Henry IV. Opdrachtgever was Claude Gouffier en zijn zoon Louis. Sinds 1990 is het domein in handen van de huidige eigenaren die met hart en ziel de geschiedenis ervan levend proberen te houden. Dat wordt onder meer bekostigd door het verhuren van overnachtingsmogelijkheden in zowel de donjon als het 17e eeuwse kasteel. Voor wie ooit gedroomd heeft om in een echt kasteel de nacht door te brengen, is dit de kans om die droom te verwezenlijken. Dat heb ik bij mijn bezoek aan dit domein ook gedaan. Ik sliep in het aangebouwde gedeelte van de donjon.

(UK) This estate consists of two castles. The 50-hectare domain is strategically located where the rivers Thouet and Cébron meet. All that remains of the old castle is the 28-metre-high keep from the 12th century. Parts were added in the 15th century, which were modified in the 19th century. Between 1609 and 1626, the second castle, in the shape of the letter H, a tribute to the then king Henry IV, was built. The client was Claude Gouffier and his son Louis. Since 1990, the estate has been in the hands of the current owners who keep its history alive with heart and soul. This is paid for in part by lodging facilities in both the keep and the 17th-century castle. For anyone who has ever dreamed of spending the night in a real castle, this is the chance to realise such a dream. I did just that on my visit to this property. I slept in the annexed part of the keep.

(DE) Dieses Anwesen besteht aus eine Burg und ein Schloss. Die 50 Hektar große Domäne liegt strategisch günstig am Zusammenfluss der Flüsse Thouet und Cébron. Von der alten Burg bleibt nur der 28 Meter hohe Bergfried aus dem 12. Jahrhundert. Im 15. Jahrhundert wurden Teile hinzugefügt, die im 19. Jahrhundert umgestaltet wurden. Zwischen 1609 und 1626 wurde das Schloss in Form des Buchstabens H gebaut, eine Hommage an den damaligen König Heinrich IV. Der Bauherr war Claude Gouffier und sein Sohn Louis. Seit 1990 ist das Anwesen im Besitz der heutigen Eigentümer, die seine Geschichte mit Herz und Seele lebendig halten. Dies geschieht unter anderem durch die Vermietung von Unterkünften im Bergfried und im Schloss aus dem 17. Jahrhundert. Wer schon immer davon geträumt hat, einmal in einer echten Burg zu übernachten, hat hier die Chance, sich diesen Traum zu erfüllen. Genau das habe ich bei meinem Besuch getan. Ich schlief im angebauten Teil des Bergfrieds.

Château de Saint-Loup-sur-Thouet, France
Château de Saint-Loup-sur-Thouet, France
Château de Saint-Loup-sur-Thouet, France
Château de Saint-Loup-sur-Thouet, France

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page