top of page

CHÂTEAU de

SUZE-la-ROUSSE

 Château de Suze-la-Rousse , France
 Château de Suze-la-Rousse , France

Where: Suze-la-Rousse, France
Start of construction: 11th Century
Accessible: yes

https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-suze-la-rousse

(NL) Op een plek waar al in de prehistorie werd gewoond, ontstond in de 11e eeuw een kasteel. Bedoeld om het gelijknamige dorp te kunnen verdedigen. Vooral in de Godsdienstoorlogen (1562-1598) speelde het kasteel een belangrijke rol. Het werd daarbij nooit veroverd. Daarna verloor het complex echter zijn strategische functie. Het werd vervolgens begin 17e eeuw omgebouwd tot slot, waarbij het wooncomfort op de eerste plaats kwam te liggen. Omdat het nu geen militaire functie meer had, werd het later die eeuw gespaard toen Lodewijk XIII opdracht gaf om diverse kastelen te ontmantelen. In de 18e eeuw was er een grote renovatie, waarbij het kasteel zijn huidige verschijningsvorm kreeg. Achter het kasteel ligt een 23 hectare groot park met daarin een tennisveld uit de 16e eeuw. Sinds 1965 is het kasteel eigendom van het departement Drôme. Het bevat een museum. Ook huisvest het een Wijn universiteit.

(UK) On a site already inhabited in prehistoric times, a castle was built in the 11th century. Intended to defend the village of the same name. The castle played a particularly important role in the Wars of Religion (1562-1598). In the process, it was never conquered. Subsequently, however, the complex lost its strategic function. It was then converted into a palace castle at the beginning of the 17th century, where living comfort came first. Since it now had no military function, it was spared later that century when Louis XIII ordered several castles to be dismantled. There was a major renovation in the 18th century, which resulted in the castle taking on its current appearance. Behind the castle sits a 23-hectare park that includes a tennis court dating back to the 16th century. Since 1965, the castle has been owned by the Drôme department. It contains a museum. It also houses a Wine University.

(DE) An einem Ort, der bereits in prähistorischer Zeit bewohnt war, entstand im 11. Jahrhundert eine Burg. Zur Verteidigung des gleichnamigen Dorfes gedacht. In den Religionskriegen (1562-1598) spielte die Burg eine besonders wichtige Rolle. Dabei wurde sie nie erobert. Danach verlor die Anlage jedoch ihre strategische Funktion. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde sie dann in ein Schloss umgewandelt, in dem der Wohnkomfort an erster Stelle stand. Da es nun keine militärische Funktion mehr hatte, wurde es später im selben Jahrhundert verschont, als Ludwig XIII. den Abriss mehrerer Burgen anordnete. Im 18. Jahrhundert fand eine umfassende Renovierung statt, die dem Schloss sein heutiges Aussehen verlieh. Hinter dem Schloss befindet sich ein 23 Hektar großer Park, zu dem auch ein Tennisplatz aus dem 16. Jahrhundert gehört. Seit 1965 ist das Schloss im Besitz des Departements Drôme. Es beherbergt ein Museum. Außerdem befindet sich im Schloss eine Weinuniversität.

 Château de Suze-la-Rousse , France
 Château de Suze-la-Rousse , France
 Château de Suze-la-Rousse , France
 Château de Suze-la-Rousse , France
 Château de Suze-la-Rousse , France
 Château de Suze-la-Rousse , France

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page