top of page

CHÂTEAU de

ÉCAUSSINNES-LALAING

Château de Écaussinnes-Lalaing, Belgium
Château de Écaussinnes-Lalaing

Where: Écaussinnes-Lalaing, Belgium
Start of construction: 12th Century
End of construction: 18th Century.
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes, but limited

https://www.chateaufort-ecaussinnes.be/

(NL) Dit kasteel is te vinden op een rots boven het gelijknamige dorpje en naast de rivier de Seneffe. Het werd gebouwd in de 12e eeuw als verdedigingsbolwerk van Henegouwen tegen de Brabanders en de graaf van Vlaanderen. In de 15e eeuw werd het kasteel uitgebreid. Zo werden de muren verhoogd, gebouwen toegevoegd en ontstond grotendeels de huidige vorm. Wel werd er in de 18e eeuw nog de opvallende toegangstoren met klok toegevoegd. In de 1e Wereldoorlog leed het kasteel schade. Het werd vervolgens in 1922 opgekocht, opgeknapt en daarna als museum ingericht. Sinds 1926 kan het bezocht worden. Men kan tussen april en oktober twee etages doorlopen en ruimtes met voorwerpen uit de middeleeuwen bezichtigen.

(UK) This castle can be found on a rock above the village of the same name and next to the river Seneffe. It was built in the 12th century as a defensive stronghold of Hainaut against the Brabanders and the count of Flanders. In the 15th century, the castle was extended. The walls were raised, buildings added and the current form was largely created. In the 18th century, however, the striking entrance tower with clock was added. The castle suffered damage during the Great War. Subsequently, in 1922, it was bought and restored, and then furnished as a museum. Since 1926, it has been open to visitors. Between April and October, you can wander over two floors and admire rooms with objects from the Middle Ages.

(DE) Diese Burg befindet sich auf einem Felsen oberhalb des gleichnamigen Dorfes und am Fluss Seneffe. Sie wurde im 12. Jahrhundert als Verteidigungsfestung des Hennegaus gegen die Brabanter und die Grafen von Flandern errichtet. Im 15. Jahrhundert wurde die Burg erweitert. Die Mauern wurden erhöht, Gebäude hinzugefügt und so entstand im Wesentlichen die heutige Form. Im 18. Jahrhundert wurde jedoch der markante Eingangsturm mit Uhr noch dazu gebaut. Während des Ersten Weltkriegs wurde die Burg beschädigt. Sie wurde 1922 gekauft, restauriert und in ein Museum umgewandelt. Seit 1926 ist das Museum für Besucher geöffnet. Zwischen April und Oktober kann man auf zwei Etagen Räume mit Gegenständen aus dem Mittelalter besichtigen.

Château de Écaussinnes-Lalaing, Belgium
Château de Écaussinnes-Lalaing, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page