top of page

CHÂTEAU de HALTINNE

Château de Haltinne, Belgium
Château de Haltinne, Belgium

Where: Gesves, Belgium
Constructed: 1635-1647
Accessible: no

https://www.haltinne.be

(NL) Dit is een van de weinige kastelen die er in feite nog steeds zo uitzien als op de dag dat ze gebouwd zijn. Dat gebeurde tussen 1635 en 1647 op de fundamenten van een ouder waterkasteel. De reden dat het gebouw weinig verandering heeft gekend, heeft alles te maken met geldgebrek van de vroegere eigenaren die niet bij machte waren om de hoge verbouwingskosten te dragen. Het opvallende ingangshek aan de voorkant van het domein was eigenlijk bedoeld voor het Belgisch koninklijk kasteel te Ciergon, maar omdat de eigenlijke besteller ervan de prijs te hoog vond en het om die reden niet wilde afnemen, werd het een paar jaar later aangekocht door de toenmalige eigenaar van het kasteel van Haltinne. Het kasteel is privébezit en niet toegankelijk. Enkele bijgebouwen worden verhuurd als Gîtes.

(UK) This is one of the few castles that actually still look like they did the day they were built. It was constructed between 1635 and 1647 on the foundations of an older water castle. The reason why the building has seen little change is due to a lack of money on the part of the previous owners, who were not in a position to bear the high renovation costs. The striking entrance gate at the front of the estate was actually intended for the Belgian royal castle in Ciergon, but because the actual purchaser thought the price was too high and therefore refused to purchase it, it was bought a few years later by the then owner of the castle in Haltinne. The castle is privately owned and not accessible. Some of the outbuildings are rented out as Gîtes.

(DE) Dies ist eines der wenigen Schlösser, die noch so aussehen wie am Tag ihrer Erbauung. Es wurde zwischen 1635 und 1647 auf den Fundamenten einer älteren Wasserburg erbaut. Der Grund, warum sich an dem Gebäude wenig geändert hat, ist der Geldmangel der früheren Eigentümer, die die hohen Renovierungskosten nicht tragen konnten. Das auffällige Eingangstor an der Vorderseite des Anwesens war eigentlich für das belgische Königsschloss in Ciergon bestimmt, aber da der eigentliche Käufer den Preis für zu hoch hielt und sich deshalb weigerte, es zu kaufen, wurde es einige Jahre später von dem damaligen Besitzer des Schlosses in Haltinne erworben. Das Schloss befindet sich in Privatbesitz und ist nicht zugänglich. Einige der Nebengebäude werden als Gîtes vermietet.

Château de Haltinne, Belgium
Château de Haltinne, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page