top of page

CHÂTEAU de LASSUS

Château de Lassus, Belgium
Château de Lassus, Belgium

Where: Hamoir, Belgium
Start of construction: 14th Century
End of construction: 18th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: no

http://chateaudelassus.com/nl/onthaal/

(NL) Vlakbij het Waalse plaatsje Hamoir langs de Ourthe ligt het kasteel van Lassus. De kleine donjon van het gebouw dateert uit de 14e eeuw en is daarmee het oudste deel van het gebouw. De rest werd in de 18e eeuw in de stijl van Lodewijk XIV verbouwd en aangebouwd. In de 19e eeuw volgde een verdere renovatie, waarbij tevens een aantal bijgebouwen zijn neergezet. Tussen 1907 en 1920 was er een laatste renovatie, waarbij het kasteel zijn huidige verschijningsvorm kreeg. Het kasteel bevindt zich in privébezit en is om die reden niet toegankelijk. Wel worden kamers in de bijgebouwen verhuurd als 'gite'.

(UK) Near the Wallonian town of Hamoir along the Ourthe River the castle of Lassus is located. The small donjon of the building dates back to the 14th century and is therefore the oldest part of the building. The remainder was rebuilt and extended in the 18th century in the Louis XIV style. A further renovation followed in the 19th century, during which a number of outbuildings were also constructed. Between 1907 and 1920, a final renovation took place, giving the castle its present appearance. The castle is in private hands and therefore not accessible. However, rooms in the outbuildings are rented out as "gites".

(DE) In der Nähe der wallonischen Stadt Hamoir an der Ourthe liegt das Schloss von Lassus. Der kleine Donjon des Gebäudes stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist somit der älteste Teil des Gebäudes. Der Rest wurde im 18. Jahrhundert im Stil Ludwigs XIV. umgebaut und erweitert. Im 19. Jahrhundert folgte eine weitere Renovierung, bei der auch eine Reihe von Nebengebäuden errichtet wurde. Zwischen 1907 und 1920 fand eine letzte Renovierung statt, durch die das Schloss sein heutiges Aussehen erhielt. Das Schloss ist in Privatbesitz und daher nicht zugänglich. Jedoch werden Räumlichkeiten in den Nebengebäuden als "Gites" vermietet.

Château de Lassus, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page