top of page

CHÂTEAU de MODAVE

Château de Modave, Belgium
Château de Modave

Where: Modave, Belgium
Start of construction: 13th Century
End of construction: 17th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes

http://www.modave-castle.be/infos_pratiques/langue_en

(NL) Rond 1233 werd op een rotspunt 60 meter boven de vallei van Hoyoux een toren gebouwd. Deze werd vervolgens in de volgende eeuwen uitgebreid en verbouwd. Het huidige uiterlijk kreeg het kasteel in de 17e eeuw, nadat het herbouwd was na een oorlogsbrand in 1651. In Franse stijl. Het kasteel is daarmee een van de weinige voorbeelden van die stijl in België. Het kasteeldomein van 450 hectare is sinds 1941 eigendom van een watermaatschappij, die in de afgelopen jaren kosten noch moeite heeft gespaard om het kasteel en het domein uitvoerig te restaureren. Het kasteel is toegankelijk en daarbij kunnen zo’n 20 vertrekken worden bezichtigd. In de bijgebouwen bevinden zich een hotel en een congrescentrum.

(UK) Around 1233, a tower was built on a rock 60 metres above the valley of Hoyoux. It was then extended and rebuilt in the following centuries. The current appearance of the castle was achieved in the 17th century, after being rebuilt following a wartime fire in 1651. In French style. This makes the castle one of the few examples of that style in Belgium. Since 1941, the 450 hectares of the castle grounds have been owned by a public water company, which has been investing a great deal of time and effort in restoring the castle and grounds. The castle is accessible and some 20 rooms can be visited. In the outbuildings, a hotel and a conference centre can be found.

(DE) Um 1233 wurde ein Turm auf einem Felsen 60 Meter über dem Tal von Hoyoux errichtet. In den darauf folgenden Jahrhunderten wurde sie erweitert und umgebaut. Sein heutiges Aussehen erhielt dieses Schloss im 17. Jahrhundert, nachdem es nach einem Kriegsbrand im Jahr 1651 wieder aufgebaut worden war. Im französischen Stil. Damit ist das Schloss eines der wenigen Beispiele für diesen Stil in Belgien. Seit 1941 ist das 450 Hektar große Schlossgelände im Besitz eines Wasserversorgungsunternehmen, das in den letzten Jahren keine Kosten gescheut hat, um das Schloss und den Park umfassend zu restaurieren. Das Schloss ist zugänglich und es können etwa 20 Räume besichtigt werden. In den Nebengebäuden befinden sich ein Hotel und ein Konferenzzentrum.

Château de Modave, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page