top of page

CHÂTEAU de PIERREFONDS

Château de Pierrefonds, France
Château de Pierrefonds, France
Château de Pierrefonds, France

Where: Pierrefonds, France
Start of construction: 12th Century
End of construction: 15th Century
Most important renovation: 19th Century
Accessible: yes

http://www.chateau-pierrefonds.fr/en/
 

(NL) Het kasteel van Pierrefonds staat op een heuvel in het gelijknamige dorpje. Rond 1188 werd dit kasteel voor het eerst vermeld. Tussen 1393 en 1407 werd de oude burcht vervangen door een nieuwe versie die bedoeld was om de handelsroute tussen Vlaanderen en Bourgondië te bewaken. In 1617 gaf Richelieu de opdracht om het kasteel te vernietigen. Dit omdat de eigenaar mee had gewerkt aan een complot tegen de koning (Lodewijk XIII). Het was vervolgens tot halverwege de 19e eeuw een ruïne. Deze werd tussen 1857 en 1885 in opdracht van Napoleon III en onder leiding van Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) in sterk geromantiseerde vorm weer opgebouwd.

(UK) The castle of Pierrefonds is located on a hill in the village of the same name. This castle was first mentioned around 1188. Between 1393 and 1407, the old castle was replaced by a new one, designed to guard the trade route between Flanders and Burgundy. In 1617, Richelieu ordered the destruction of the castle. The reason for this was that the owner had collaborated in a plot against the king (Louis XIII). Subsequently, the castle was in ruins until the middle of the 19th century. Between 1857 and 1885, the castle was rebuilt in a highly romanticised style by order of Napoleon III and under the direction of Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879).

(DE) Die Burg von Pierrefonds steht auf einem Hügel im gleichnamigen Dorf. Diese Burg wurde erstmals um 1188 erwähnt. Zwischen 1393 und 1407 wurde die alte Burg durch eine neue ersetzt, die den Handelsweg zwischen Flandern und Burgund schützen sollte. Im Jahr 1617 ordnete Richelieu die Zerstörung der Burg an. Der Grund dafür war, dass der Besitzer an einem Komplott gegen den König (Ludwig XIII.) beteiligt war. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war sie dann eine Ruine. Zwischen 1857 und 1885 wurde die Burg im Auftrag von Napoleon III. und unter der Leitung von Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) in einer stark romantisierten Form wiederaufgebaut.

Château de Pierrefonds, France
Château de Pierrefonds, France
Château de Pierrefonds, France
Château de Pierrefonds, France
Château de Pierrefonds, France
Château de Pierrefonds, France
Château de Pierrefonds, France

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page