top of page

CHÂTEAU de

REINHARDSTEIN

Château de Reinhardstein, Belgium
Château de Reinhardstein, Belgium

Where: Ovifat, Belgium
Start of construction: 14th Century
End of construction: 18th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes, interior with guide

http://www.reinhardstein.net/en/

(NL) Het kasteel Reinhardstein ligt bovenop een 60 meter hoge rotsachtige bergtop in een dal, dat verder omgeven is door bossen. Ondanks zijn hoge positie in een dal is het de hoogst gelegen burcht van heel België (468 meter boven NAP). De eerste steen van het kasteel werd rond 1354 gelegd. Vervolgens werd het in de eeuwen die volgden verder uitgebouwd. In 1812 werd het kasteel verkocht aan een handelaar in bouwmaterialen, die het voor zijn handel ging afbreken. De Pruisen verhinderden een verdere afbraak, maar 150 jaren lang gebeurde er verder niets. In 1969 werd de ruïne opgekocht door de Brusselse professor Jean Overloop (1915-1994), grondig gerenoveerd en gebracht in de staat waarin het tegenwoordig te bewonderen is. Hij bewoonde het kasteel vervolgens tot aan zijn overlijden. Na zijn dood werd het kasteel ingericht als museum.

(UK) Reinhardstein Castle is situated on top of a 60-metre-high rocky mountain peak in a valley, which is otherwise surrounded by forests. Despite its high position in a valley, it is the highest castle in Belgium (468 metres above sea level). The first stone of the castle was laid around 1354. In the centuries that followed, it was further expanded. In 1812, the castle was sold to a building materials merchant, who was going to demolish it for his business. The Prussians prevented further dismantling, but for 150 years nothing else happened. In 1969, the ruin was bought by Brussels professor Jean Overloop (1915-1994), thoroughly renovated and brought to the state in which it can be admired today. He then lived in the castle until his death. After his passing, the castle was converted into a museum.

(DE) Die Burg Reinhardstein liegt auf einem 60 Meter hohen felsigen Berggipfel in einem Tal, das von Wäldern umgeben ist. Trotz ihrer hohen Lage in einem Tal ist dies die höchstgelegene Burg Belgiens (468 Meter über dem Meeresspiegel). Der erste Stein der Burg wurde um 1354 gelegt. In den folgenden Jahrhunderten wurde sie weiter ausgebaut. Im Jahr 1812 wurde die Burg an einen Baumaterialienhändler verkauft, der sie für sein Geschäft abreißen lassen wollte. Die Preußen verhinderten weitere Abrissarbeiten, aber 150 Jahre lang passierte dann nichts mehr. Im Jahr 1969 wurde die Burgruine von dem Brüsseler Professor Jean Overloop (1915-1994) gekauft, gründlich renoviert und in den Zustand versetzt, in dem sie heute zu bewundern ist. Er bewohnte die Burg dann bis zu seinem Tode. Nach seinem Tod wurde die Burg in ein Museum umgewandelt.

Château de Reinhardstein, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page