top of page

CHURBURG

Castel Coira

Churburg - Castel Coira, Italy
Churburg - Castel Coira, Italy

Where: Sluderno, Italy
Start of construction: 13th Century
Accessible: yes, with a guide

https://www.churburg.com/

(NL) Het Italiaanse Süd-Tirol kent een groot aantal kastelen en ruïnes. Een daarvan is het rond 1250 gebouwde Churburg (Italiaans: Castel Coira). Het kasteel werd in opdracht van de Prins-Bisschop van Chur gebouwd. Nog geen 50 jaren later kwam het kasteel in bezit van de Heren van Matsch. Zij bouwden de burcht verder uit. Begin 1500 kwam het kasteel, dat in zijn bestaan nooit werd verwoest, in handen van de Graven Trapp. Deze familie bezit het kasteel nog steeds en in de zomer bewonen zij een deel van het kasteel. Tijdens een rondgang met gids kan men als bezoeker onder andere de grootste wapenkamer van de wereld bezichtigen, met meer dan 50 complete harnassen, vele zwaarden en andere steekwapens. Wat ontbreekt zijn de vuurwapens. Deze ‘leende’ de familie tijdens de Napoleontische oorlogen op verzoek uit, maar werden daarna nooit meer teruggebracht.

(UK) Italy's South Tyrol is home to a large number of castles and ruins. One of these is the Churburg (Italian: Castel Coira), built around 1250. The castle was commissioned by the Prince-Bishop of Chur. Less than 50 years later, the castle came into the possession of the Lords of Matsch. They extended the castle further. In the early 1500s, the castle, which was never destroyed during its existence, came into the hands of the Counts Trapp. This family still owns the castle and in summer they occupy part of it. During a guided tour, visitors can see, among other things, the largest armoury in the world, with more than 50 complete suits of armour, many swords and other stabbing weapons. What is missing are the firearms. These were 'lent' by the family on request during the Napoleonic Wars, but were never returned afterwards.

(DE) Das italienische Südtirol ist reich an Burgen und Ruinen. Eine davon ist die Churburg (italienisch: Castel Coira), die um 1250 erbaut wurde. Die Burg wurde vom Fürstbischof von Chur in Auftrag gegeben. Weniger als 50 Jahre später ging die Burg in den Besitz der Herren von Matsch über. Sie bauten die Burg weiter aus. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts gelangte die Burg, die während ihres Bestehens nie zerstört wurde, in den Besitz der Grafen Trapp. Diese Familie ist immer noch Eigentümerin der Burg und bewohnt im Sommer einen Teil der Anlage. Bei einer Führung können die Besucher unter anderem die größte Rüstkammer der Welt mit mehr als 50 kompletten Rüstungen, zahlreichen Schwertern und anderen Stichwaffen besichtigen. Was fehlt, sind die Feuerwaffen. Diese wurden von der Familie während der Napoleonischen Kriege auf Anfrage "ausgeliehen", danach aber nie wieder zurückgegeben.

Churburg - Castel Coira, Italy
Churburg - Castel Coira, Italy
Churburg - Castel Coira, Italy
Churburg - Castel Coira, Italy

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page