top of page

DONJON de NIORT

Donjon de Niort, France
Donjon de Niort, France

Where: Niort, France
Start of construction: 12th Century
Accessible: yes

https://www.niortagglo.fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/musee-du-donjon/index.html

(NL) De donjon van Niort bestaat uit twee vierkante torens die met elkaar worden verbonden door een gebouw dat in de 15e eeuw zijn huidige zadeldak kreeg. De twee torens zijn de enige overblijfselen van een kasteel dat in de 12 eeuw was gebouwd. In de periode dat de Engelse troon heerste over een groot deel van Frankrijk. De Engelsen bouwden het complex op een strategische plek om manschappen en wapens te stallen. Het oorspronkelijk kasteel was groot en bestond uit een 2800 meter lange omwalling met zo’n tien torens. Deze onderdelen zijn in de 18e eeuw alle afgebroken. In 1749 stortte de noordelijke toren van de donjon in, waarop besloten werd om de gehele donjon te slopen. Dit gebeurde uiteindelijk toch niet. In plaats daarvan volgde een restauratie en werden de torens verstevigd. Sinds 1896 is de donjon in gebruik als museum.

(UK) The Donjon of Niort consists of two square towers connected by a building that received its current gabled roof in the 15th century. The two towers are the only remains of a castle that had been built in the 12th century. During the period when the English throne ruled over much of France. The English built the complex in a strategic location to house men and weapons. The original castle was large and consisted of a 2,800-metre-long rampart with some 10 towers. These parts were all demolished in the 18th century. In 1749, the north tower of the donjon collapsed, upon which it was decided to demolish the entire donjon. However, this did not happen in the end. Instead, restoration followed and the towers were reinforced. Since 1896, the donjon has been in use as a museum.

(DE) Der Donjon von Niort besteht aus zwei quadratischen Türmen, die durch ein Gebäude verbunden sind, das sein heutiges Satteldach im 15. Jahrhundert erhielt. Die beiden Türme sind die einzigen Überreste einer im 12. Jahrhundert errichteten Burg. In der Zeit, als die Engländer einen Großteil Frankreichs beherrschten. Die Engländer bauten die Anlage an einem strategisch günstigen Ort, um Männer und Waffen unterzubringen. Die ursprüngliche Burg war groß und bestand aus einem 2 800 m langen Wehrgang mit etwa 10 Türmen. Diese Teile wurden alle im 18. Jahrhundert abgerissen. Im Jahr 1749 stürzte der Nordturm des Donjons ein, woraufhin beschlossen wurde, den gesamten Donjon abzureißen. Dazu kam es schließlich doch nicht. Stattdessen folgten Restaurierungsarbeiten, und es wurden Verstärkungen an den Türmen vorgenommen. Seit 1896 wird der Donjon als Museum genutzt.

Donjon de Niort, France
Donjon de Niort, France

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page