top of page

DONJON de SEPTMONTS

Donjon de Septmonts, France
Donjon de Septmonts, France
Donjon de Septmonts, France

Where: Septmonts, France
Start of construction: 14th Century
Accessible: yes

https://amisdeseptmonts.net/

(NL) Dit kasteelcomplex, dat nu deels ruïne is, werd tussen de 13e en 16e eeuw gebouwd. Opvallende onderdeel is de 47 meter hoge donjon, die rond 1373 ontstond en bestaat uit 7 verdiepingen. Begin 16e eeuw werd het complex uitgebreid met het renaissancepaleis, dat tot aan het einde van de 17e eeuw diende als woning van de bisschop van Soissons. Daarna verviel het complex, waarna het rond 1877 een eerste maal werd gerestaureerd. In 1918 werd het kasteel gebombardeerd, waarbij vooral het renaissancepaleis veel schade opliep. De donjon werd tegen 1970 gerestaureerd en het paleis in 2016. Het complex is eigendom van de gemeente Septmonts en wordt beetje bij beetje verder gerestaureerd. Het domein is vrij toegankelijk en de donjon kan daarbij ‘beklommen’ worden.

(UK) This castle complex, now partly in ruins, was built between the 13th and 16th centuries. A prominent feature is the 47 metre high keep, which was built around 1373 and consists of 7 floors. At the beginning of the 16th century, the complex was extended by the Renaissance palace, which served as the residence of the bishop of Soissons until the end of the 17th century. Thereafter, the complex fell into disrepair and was restored for the first time around 1877. In 1918, the castle was bombed and the Renaissance palace in particular was badly damaged. The keep was restored in 1970 and the palace in 2016. The complex belongs to the Septmonts municipality and is being restored bit by bit. The estate is freely accessible and the keep can be 'climbed'.

(DE) Die heute teilweise verfallene Burganlage wurde zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert erbaut. Markant ist der 47 Meter hohe Donjon, der um 1373 erbaut wurde und aus 7 Stockwerken besteht. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde die Anlage um den Renaissance-Palast erweitert, der bis Ende des 17. Jahrhunderts als Residenz des Bischofs von Soissons diente. Danach verfiel die Anlage und wurde um 1877 zum ersten Mal restauriert. Im Jahr 1918 wurde die Burg bombardiert und vor allem der Renaissance-Palast schwer beschädigt. Der Donjon wurde 1970 restauriert und der Palast 2016. Die Anlage gehört der Gemeinde Septmonts und wird nach und nach restauriert. Das Anwesen ist frei zugänglich und der Donjon kann "bestiegen" werden.

Donjon de Septmonts, France
Donjon de Septmonts, France
Donjon de Septmonts, France
Donjon de Septmonts, France
Donjon de Septmonts, France

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page