top of page

Dvor Veliki Tabor

Dvor Veliki Tabor, Croatia
Dvor Veliki Tabor, Croatia

Where: Hum Košnički, Croatia
Start of construction: 15th century
Accessible: yes

https://www.veliki-tabor.hr/en

(NL) Dit kasteel staat op een heuvel in het noorden van Kroatië, vlakbij de grens met Slovenië. Het werd in het midden van de 15e eeuw gebouwd en was bedoeld om aanvallen van de Turken te kunnen weerstaan. Belangrijkste bezitters waren de graven van Celje (tot 1502) en de adellijke Hongaarse familie Rattkay, die vervolgens tot 1793 eigenaar was. Deze familie was het ook die het kasteel zijn huidige vorm heeft gegeven. In de eerste helft van de 20e eeuw werd het kasteel gebruikt als gevangenis en vervolgens als weeshuis en raakte het langzaam ruïneus. In 1990 werd een vereniging opgericht die tot doel had om het vervallen kasteel weer in originele staat terug te brengen. Ze werd daarbij geholpen door de Kroatische staat die het kasteel sinds 1938 in bezit heeft. Zo vond er tussen 2008 en 2011 een uitvoerige restauratie plaats. Het is sindsdien in gebruik als museum en geopend voor het publiek.

(UK) This castle is located on a hill in northern Croatia, near the border with Slovenia. Built in the mid-15th century, it was intended to withstand attacks by the Turks. Main owners were the Counts of Celje (until 1502) and the noble Hungarian Rattkay family, who then owned it until 1793. It was also this family that gave the castle its current appearance. In the first half of the 20th century, the castle was used as a prison and then as an orphanage and slowly fell into ruin. In 1990, an association was founded with the aim of restoring the ruined castle to its original state. It was helped by the Croatian state, which has owned the castle since 1938. As such, an extensive restoration took place between 2008 and 2011. It has since been used as a museum and open to the public.

(DE) Diese Burg steht auf einem Hügel im Norden Kroatiens, nahe der Grenze zu Slowenien. Sie wurde Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut und sollte den Angriffen der Türken standhalten. Haupteigentümer waren die Grafen von Celje (bis 1502) und die ungarische Adelsfamilie Rattkay, die die Anlage bis 1793 besaß. Diese Familie war es auch, die der Burg ihre heutige Gestalt gab. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Burg als Gefängnis und später als Waisenhaus genutzt und verfiel langsam. Im Jahr 1990 wurde ein Verein gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, die verfallene Anlage wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Sie wurde vom kroatischen Staat unterstützt, dem die Burg seit 1938 gehört. So fand zwischen 2008 und 2011 eine umfangreiche Restaurierung statt. Seitdem wird sie als Museum genutzt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Dvor Veliki Tabor, Croatia
Dvor Veliki Tabor, Croatia
Dvor Veliki Tabor, Croatia
Dvor Veliki Tabor, Croatia

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page