top of page

FREDERIKSBORG SLOT

Frederiksborg Slot, Denmark
Frederiksborg Slot, Denmark

Where: Hillerød, Denmark
Start of construction: 17th century
Accessible: yes

https://dnm.dk/en/

(NL) Dit kasteel werd rond 1560 gebouwd in opdracht van koning Frederik II., die tussen 1559 en 1588 koning van Denemarken en Noorwegen was. Zijn zoon en opvolger, Christian IV, liet een deel ervan echter weer afbreken en bouwde in plaats ervan tussen 1600 en 1625 het huidige kasteel; in Nederlandse renaissancestijl. Het was het eerste Deense kasteel dat niet aan de kust lag en het eerste kasteel dat puur voor woongenot werd gebouwd. Tussen 1671 en 1840 werd het kasteel gebruikt om de Deense vorsten te kronen. In december van 1859 werd het kasteel getroffen door een verwoestende brand, waarbij een groot deel van het interieur verloren ging. Vanwege zijn historische betekenis werd besloten om het kasteel opnieuw op te bouwen. Dit vond tussen 1860 en 1884 plaats. Na de herbouw werd het kasteel ingericht als museum (sinds 1882).

(UK) This castle was built around 1560 by order of King Frederick II., who was king of Denmark and Norway between 1559 and 1588. However, his son and successor, Christian IV, had part of it demolished and built the current castle in its place between 1600 and 1625; in Dutch Renaissance style. It was the first Danish castle not located on the coast and the first to be built purely for residential pleasure. Between 1671 and 1840, the castle was used to crown Danish monarchs. In December of 1859, a devastating fire hit the castle, destroying much of the interior. Because of its historical significance, it was decided to rebuild the castle. This took place between 1860 and 1884. After the rebuilding, the castle was set up as a museum (since 1882).

(DE) Dieses Schloss wurde um 1560 im Auftrag von König Friedrich II. errichtet, der zwischen 1559 und 1588 König von Dänemark und Norwegen war. Sein Sohn und Nachfolger Christian IV. ließ jedoch einen Teil des Schlosses wieder abreißen und errichtete an seiner Stelle zwischen 1600 und 1625 das heutige Schloss im Stil der niederländischen Renaissance. Es war das erste dänische Schloss, das nicht an der Küste lag, und das erste, das ausschließlich zu Wohnzwecken gebaut wurde. Zwischen 1671 und 1840 wurde das Schloss zur Krönung der dänischen Monarchen genutzt. Im Dezember 1859 wurde das Schloss von einem verheerenden Brand heimgesucht, der einen Großteil der Inneneinrichtung zerstörte. Aufgrund seiner historischen Bedeutung wurde beschlossen, das Schloss wieder aufzubauen. Dies geschah zwischen 1860 und 1884. Nach dem Wiederaufbau wurde das Schloss als Museum eingerichtet (seit 1882).

Frederiksborg Slot, Denmark
Frederiksborg Slot, Denmark
Frederiksborg Slot, Denmark
Frederiksborg Slot, Denmark
Frederiksborg Slot, Denmark
Frederiksborg Slot, Denmark
Frederiksborg Slot, Denmark

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page