top of page

GRAD ŽUŽEMBERK

Grad Žužemberk, Slovenia
Grad Žužemberk, Slovenia

Where: Žužemberk, Slovenia
Start of construction: 13th Century
Accessible: yes

https://www.visitcelje.eu/product-category/old-castle/

(NL) Boven de ingang van het kasteel staat het jaartal 1000 gegraveerd, wat aangeeft dat er een eerdere versie heeft gestaan. Het huidige kasteel stamt uit de 13e eeuw, maar het tegenwoordige aangezicht dateert uit de 16e eeuw toen de zeven ronde torens werden gebouwd. Van 1538 tot aan de Tweede Wereldoorlog was het kasteel eigendom van de Auersperg familie. In februari 1945 raakte het kasteel bij een geallieerd bombardement zwaar beschadigd en sinds de jaren 60 van de vorige eeuw vinden er restauratiewerkzaamheden plaats. Het kasteel, dat aan de rivier de Krka, ligt, is eigendom van de gemeente en is tegen de betaling van slechts 1 euro toegankelijk. In de zomer vinden er ook diverse festiviteiten plaats.

(UK) Above the entrance to the castle, the year 1000 is engraved, which indicates that there was an earlier version. The present castle dates from the 13th century, but its present appearance dates from the 16th century when the seven round towers were built. From 1538 to World War II, the castle belonged to the Auersperg family. In February 1945, The castle was heavily damaged in an Allied bombing raid, and restoration work has been carried out since the 1960s. The castle, which lies on the River Krka, is owned by the municipality and can be visited for a fee of just 1 euro. In the summer, various festivities are organised there as well.

(DE) Über dem Eingang der Burg ist die Jahreszahl 1000 eingraviert, was darauf hindeutet, dass es eine frühere Version gab. Die heutige Burg stammt aus dem 13. Jahrhundert, aber ihr heutiges Aussehen stammt aus dem 16. Jahrhundert, als die sieben runden Türme gebaut wurden. Von 1538 bis zum Zweiten Weltkrieg war die Burg im Besitz der Familie Auersperg. Im Februar 1945 wurde die Burg bei einem Bombenangriff der Alliierten schwer beschädigt, und seit den 1960er Jahren werden Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Die am Fluss Krka gelegene Burg ist Eigentum der Gemeinde und kann gegen eine Gebühr von nur 1 Euro besichtigt werden. Im Sommer finden außerdem verschiedene Festivitäten statt.

Grad Žužemberk, Slovenia
Grad Žužemberk, Slovenia

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page