top of page

KASTEEL COMMANDERIE

Kasteel Commanderie, Belgium
Kasteel Commanderie, Belgium

Where: Sint-Pieters-Voeren, Belgium
Start of construction: 13th Century
End of construction: 17th Century.
Most important renovation: 20th Century
Accessible: no
Important fact:

https://kasteelcommanderie.be/particulier/

(NL) De Commanderie is een kasteel dat in de eerste helft van de 17e eeuw in Maaslandse renaissancestijl is gebouwd, nabij de plek waar al in de 14e eeuw een hoeve of klein kasteel heeft gestaan. De Commanderie wordt omgeven door grachten en het opvallende poortgebouw stond oorspronkelijk naast het wooncomplex, maar is rond 1910 afgebroken en op de huidige plek neergezet. Voor het kasteel ligt een parkje, waardoorheen per minuut 4.000 liter water stroomt, afkomstig van de iets verderop ontspringende rivier de Voer. Ook zijn in dit parkje vijvers te vinden, die in 1885 zijn aangelegd en waarin sinds die tijd forel, steur en paling wordt gekweekt met water uit die Voer. Het kasteel is, vanaf het parkje met vijvers, van buitenaf te bekijken. Het bevindt zich in privébezit en kan derhalve niet van binnen bezichtigd worden.

(UK) The Commanderie is a castle built in the Maaslandic Renaissance style in the first half of the 17th century near the place where already in the 14th century a farm or small castle existed. The Commanderie is surrounded by moats and the striking gatehouse originally stood next to the residential complex, but was demolished around 1910 and built on the current spot. In front of the castle is a small park, through which 4,000 litres of water per minute flow, originating from the river Voer that originates a little further down. Also in this park are ponds, which were created in 1885 and in which trout, sturgeon and eel have been farmed with water from the Voer river ever since. The castle can be viewed from the outside from the park with the ponds. It is privately owned and therefore cannot be visited inside.

(DE) Die Commanderie ist ein Schloss im maasländischen Renaissancestil, das in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an der Stelle errichtet wurde, an der bereits im 14. Jahrhundert ein Bauernhof oder eine kleine Burg stand. Die Commanderie ist von Wassergräben umgeben, und das markante Torhaus stand ursprünglich neben dem Wohnkomplex, wurde aber um 1910 abgerissen und an der heutigen Stelle errichtet. Vor dem Schloss befindet sich ein kleiner Park, durch den 4.000 Liter Wasser pro Minute fließen, das aus dem etwas weiter unten entspringenden Fluss Voer stammt. In diesem Park befinden sich auch Teiche, die 1885 angelegt wurden und in denen seither Forellen, Störe und Aale mit Wasser aus der Voer gezüchtet werden. Das Schloss kann von außen vom Park mit den Teichen aus gesehen werden. Es befindet sich in Privatbesitz und kann daher nicht von innen besichtigt werden.

Kasteel Commanderie, Belgium
Kasteel Commanderie, Belgium
Kasteel Commanderie, Belgium
Kasteel Commanderie, Belgium
Kasteel Commanderie, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page