top of page

KASTEEL de MERODE

Kasteel de Merode, Belgium
Kasteel de Merode, Belgium

Where: Westerlo, Belgium
Start of construction: 14th Century
End of construction: 18th Century
Most important renovation: 19th Century
Accessible: no

https://www.kasteel-westerlo.be/en

(NL) De geschiedenis van dit kasteel begint rond 1400 met de bouw van een in ijzerzandsteen opgetrokken donjon (met een muurdikte van 2,75m). Deze donjon wordt in de 16e eeuw, nadat deze zijn defensieve functie was kwijt geraakt, uitgebreid met vier hoektorens, vestingmuren en een binnenplaats. In de 18e eeuw worden de hoektorens verbonden door de nog steeds bestaande woonvleugels. Na een verdere renovatie in de 19e eeuw krijgt het kasteel zijn huidige uiterlijk. Het kasteel, dat in een 12 hectare groot park ligt, is al sinds 1482 eigendom van de familie De Merode en dus privébezit. Het domein kan niet bezichtigd worden, behalve tijdens een of twee evenementen per jaar, wanneer de familie De Merode het openstelt voor het publiek.

(UK) The history of this castle starts around 1400 with the construction of an ironstone keep (with a wall thickness of 2.75 m). In the 16th century, after it lost its defensive function, the keep was extended with four corner towers, ramparts and a courtyard. In the 18th century, the corner towers were connected by the still existing residential wings. After a further renovation in the 19th century, the castle acquired its current appearance. The castle, which lies in a 12-hectare park, has been owned by the De Merode family since 1482 and is therefore private property. The estate cannot be visited, except during one or two events per year, when the De Merode family opens it to the public.

(DE) Die Geschichte dieser Burg beginnt um 1400 mit dem Bau eines Donjon aus Eisenstein (mit einer Mauerstärke von 2,75 m). Im 16. Jahrhundert, nachdem er seine Verteidigungsfunktion verloren hatte, wurde der Donjon um vier Ecktürme, Wälle und einen Innenhof erweitert. Im 18. Jahrhundert wurden die Ecktürme durch die heute noch existierenden Wohntrakte verbunden. Nach einer weiteren Renovierung im 19. Jahrhundert erhielt das Schloss sein heutiges Aussehen. Das Schloss, das in einem 12 Hektar großen Park liegt, befindet sich seit 1482 im Besitz der Familie De Merode und ist somit Privatbesitz. Das Anwesen kann nicht besichtigt werden, außer bei ein oder zwei Veranstaltungen pro Jahr, wenn die Familie De Merode es für die Öffentlichkeit öffnet.

Kasteel de Merode, Belgium
Kasteel de Merode, Belgium
Kasteel de Merode, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page