top of page

KASTEEL DOORNENBURG

​Kasteel Doornenburg, Netherlands
​Kasteel Doornenburg

Where: Doornenburg, Netherlands
Start of construction: 13th Century
End of construction: 15th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes, interior with guide

https://www.kasteeldoornenburg.nl/

(NL) In de 9e eeuw werd op de plek van het huidige kasteel een versterkt huis gebouwd, dat in de 13e eeuw werd uitgebouwd tot een volwaardig kasteel. In de 15e eeuw kreeg het kasteel er ook een voorbucht bij. Het kasteel heeft tot in de 20e eeuw weinig hoogtepunten gekend en om die reden ook weinig schade opgelopen. Wel waren er de nodige bezitterswisselingen, maar dat was bij de meeste andere kastelen niet anders. Tot 1847 was het constant bewoond, maar daarna raakte het in verval. Bijna een eeuw later werd het leegstaande kasteel opgekocht door een particuliere stichting en vanaf 1936 gerestaureerd. Deze restauratie was rond 1940 afgerond, toen de Nazi’s het kasteel innamen als hoofdkwartier. In maart 1945 werd het om die reden dan ook gebombardeerd en met de grond gelijk gemaakt. Aan de hand van oude documenten werd het kasteel tussen 1947 en 1965 opnieuw opgebouwd. Het kwam daarna prominent in beeld bij de TV-serie Floris, met Rutger Hauer.

(UK) In the 9th century, a fortified house was built on the site of today's castle, which was expanded in the 13th century into a full-scale castle. In the 15th century, an outer bailey was added to the castle. Until the 20th century, the castle experienced few highlights and therefore suffered little damage. However, there were many changes of owner, but that was no different for most other castles. Until 1847, it was inhabited constantly, but then fell into disrepair. Almost a century later, the abandoned castle was bought by a private foundation and restored from 1936 onwards. This restoration was completed around 1940, when the Nazis seized the castle as their headquarters. In March 1945, the castle was bombed and completely destroyed. Using old documents, the castle was rebuilt between 1947 and 1965.

(DE) Im 9. Jahrhundert wurde an der Stelle der heutigen Burg ein befestigtes Haus errichtet, das im 13. Jahrhundert zu einer vollwertigen Burg ausgebaut wurde. Im 15. Jahrhundert wurde die Burg um eine Vorburg erweitert. Bis zum 20. Jahrhundert erlebte die Burg nur wenige Höhepunkte und erlitt daher kaum Schäden. Allerdings gab es viele Besitzerwechsel, aber das war bei den meisten anderen Burgen nicht anders. Bis 1847 wurde es ständig bewohnt, doch dann verfiel es. Fast ein Jahrhundert später wurde die leer stehende Burg von einer privaten Stiftung gekauft und ab 1936 restauriert. Die Restaurierung war um 1940 abgeschlossen, als die Nazis die Burg als ihr Hauptquartier nutzten. Im März 1945 wurde die Burg bombardiert und dem Erdboden gleichgemacht. Unter Verwendung alter Dokumente wurde die Burg zwischen 1947 und 1965 wiederaufgebaut.

​Kasteel Doornenburg, Netherlands
​Kasteel Doornenburg, Netherlands

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page