top of page

KASTEEL MHEER

Kasteel Mheer, Netherlands
Kasteel Mheer, Netherlands

Where: Mheer, Netherlands
Start of construction: 14th century
End of construction: 17th century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: no, only the courtyard


No website

(NL) Een eerste vermelding van dit kasteel stamt uit 1314, maar de kans is groot dat het kasteel nog wat ouder is. In 1314 was het bouwwerk in bezit van Willem van Mere, hetgeen de naam verklaart. De huidige westvleugel was toen al aanwezig, net als de ronde hoektoren, die zelfs rust op een nog oudere fundering. De noordvleugel werd in de tweede helft van de 14e eeuw aangebouwd en de oostvleugel in de 16e eeuw. Aan het begin van de 17e eeuw tenslotte ontstond de zuidvleugel, die tussen 1918 en 1923 in Engelse stijl werd gerenoveerd. Het kasteel bestaat verder uit een kasteelhoeve die in 1612 zijn huidige vorm kreeg. In de 19e eeuw werd de tuin aangelegd. Het kasteel is al sinds 1668 eigendom van de huidige eigenaarsfamilie en niet toegankelijk. Wel is het voorplein te bezichtigen, van waar men de façade van de fraaie zuidvleugel kan bewonderen.

(UK) The first mention of this castle dates back to 1314, but chances are that the castle is even older. In 1314, it was owned by Willem van Mere, which explains its name. The present west wing was already present then, as was the round corner tower, which even rests on an even older foundation. The north wing was built in the second half of the 14th century and the east wing in the 16th century. Finally, at the beginning of the 17th century, the south wing was built which was renovated in the English style between 1918 and 1923. The castle also consists of a castle farm, which was given its current form in 1612. The garden was laid out in the 19th century. The castle has been owned by its current owners since 1668 and is not open to the public. However, the forecourt can be visited, from where one can admire the façade of the beautiful south wing.

(DE) Die erste Erwähnung dieser Burg stammt aus dem Jahr 1314, aber wahrscheinlich ist die Burg noch älter. Im Jahr 1314 war sie im Besitz von Willem van Mere, was ihren Namen erklärt. Der heutige Westflügel war damals schon vorhanden, ebenso wie der runde Eckturm, der sogar auf einem noch älteren Fundament ruht. Der Nordflügel wurde in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und der Ostflügel im 16. Jahrhundert erbaut. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde schließlich der Südflügel gebaut und zwischen 1918 und 1923 im englischen Stil renoviert. Zur Burg gehört auch ein Burghof, der 1612 seine heutige Form erhielt. Der Garten wurde im 19. Jahrhundert angelegt. Die Burg ist seit 1668 im Besitz der heutigen Eigentümer und kann nicht betreten werden. Der Innenhof des Burghofs kann jedoch besichtigt werden, von wo aus man die Fassade des schönen Südflügels bewundern kann.

Kasteel Mheer, Netherlands
Kasteel Mheer, Netherlands
Kasteel Mheer, Netherlands
Kasteel Mheer, Netherlands
Kasteel Mheer, Netherlands

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page