top of page

KASTEEL Ter HAM

Kasteel Ter Ham, Belgium
Kasteel Ter Ham, Belgium

Where: Steenokkerzeel, Belgium
Constructed: 1490-1505
end of construction: 18th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: very limited
 

(NL) Het kasteel Ter Ham werd tussen 1490 en 1505 gebouwd. In de 18e eeuw kreeg het kasteel zijn huidige vorm, hoewel er toen nog wel sprake was van een zadeldak. Het huidige platte dak ontstond tijdens de 2e Wereldoorlog, toen de Duitsers het zadeldak, tezamen met een deel van de bovenste verdieping, vanwege de aangrenzende luchthaven van Zaventem afbraken. Het was met dak simpelweg te hoog voor het vertrekkende en aankomende vliegverkeer. Een van de laatste adellijke bewoners was Keizerin Zita van Habsburg die er tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in ballingschap leefde. Na de Tweede Wereldoorlog kocht de gemeente Steenokkerzeel het gebouw. Na uitvoerige renovatiewerkzaamheden in 1991/92 werd het kasteel ingericht als conferentiecentrum. Tegenwoordig doet het dienst als opleidings- en vormingscentrum van de ouderenzorg. Het kasteel is niet toegankelijk.

(UK) Ter Ham Castle was built between 1490 and 1505. In the 18th century, the castle got its present appearance, although at that time there was still a gabled roof. The current flat roof came into being during the 2nd World War, when the Germans demolished the gabled roof, together with part of the top floor, because of the adjoining Zaventem airport. The roof was simply too high for the departing and arriving air traffic. One of the last noble residents was Empress Zita of Habsburg who lived there in exile until WWII. After the Second World War, the municipality of Steenokkerzeel bought the building. After extensive renovation work in 1991/92, the castle was converted into a conference centre. Today, it serves as a training and education centre for the care of the elderly. The domain is not accessible.

(DE) Das Schloss Ter Ham wurde zwischen 1490 und 1505 erbaut. Im 18. Jahrhundert erhielt das Schloss seine heutige Form, obwohl es damals noch ein Satteldach hatte. Das heutige Flachdach entstand während des 2. Weltkriegs, als die Deutschen wegen des angrenzenden Flughafens in Zaventem das Satteldach mitsamt einem Teil des Dachgeschosses abrissen. Das Dach war einfach zu hoch für den abfliegenden und ankommenden Flugverkehr. Eine der letzten adeligen Bewohnerinnen war Kaiserin Zita von Habsburg, die dort bis zum Zweiten Weltkrieg im Exil lebte. Nach dem Zweiten Weltkrieg kaufte die Gemeinde Steenokkerzeel das Gebäude. Nach umfangreichen Renovierungs-arbeiten in den Jahren 1991/92 wurde das Schloss zu einem Konferenzzentrum umgebaut. Heute dient es als Schulungs- und Ausbildungszentrum für die Altenpflege. Das Schloss ist nicht zugänglich.

Kasteel Ter Ham, Belgium
Kasteel Ter Ham, Belgium
Kasteel Ter Ham, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page