top of page

KASTEEL van BEERSEL

Kasteel van Beersel, Belgium
Kasteel van Beersel, Belgium

Where: Beersel, Belgium
Start of construction: 13th Century
End of construction: 15th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes
Important fact:

http://en.visitbeersel.be/thema/2828/beersel-castle

(NL) Ten zuiden van Brussel ligt het kasteel van Beersel dat aan het einde van de 13e eeuw werd gebouwd ter verdediging van die stad. Verdere bouwfases vonden plaats in de 14e en 15e eeuw. In zijn bestaan werd het kasteel diverse keren belegerd, maar slechts eenmaal ingenomen; en dat was ook nog eens door de Brusselaren zelf (1489). De opgelopen schade werd, op kosten van de Brusselaren, later weer hersteld. In tegenstelling tot vele andere kastelen werd het ook nooit omgebouwd tot een woonslot, waardoor het een mooi voorbeeld van een versterkte burcht is. In de 18e en 19e eeuw raakte het kasteel echter in verval en rond 1928 begon men met een eerste restauratie. De onderdelen die binnen de muren van het kasteel stonden, waaronder de woonvertrekken, werden daarbij echter ruïne gelaten en niet meer opgebouwd.

(UK) South of Brussels Beersel Castle is situated, which was built at the end of the 13th century to defend the city. Further building phases were carried out in the 14th and 15th centuries. During its existence, the castle was besieged several times, but only once taken; and that was by the people of Brussels themselves (1489). The damage was later repaired and paid for by the people of Brussels. Unlike many other castles, it was also never converted into a residential castle, making it a fine example of a fortified castle. In the 18th and 19th centuries, the castle fell into disrepair and a first restoration was started around 1928. However, the parts within the castle walls, including the living quarters, were left in ruins and were not rebuilt.

(DE) Südlich von Brüssel liegt die Burg Beersel, die Ende des 13. Jahrhunderts zur Verteidigung der Stadt errichtet wurde. Weitere Bauphasen fanden im 14. und 15. Jahrhundert statt. Während ihres Bestehens wurde die Burg mehrmals belagert, aber nur einmal erobert, und zwar von den Brüsselern selbst (1489). Der Schaden wurde später behoben und von der Brüsseler Bevölkerung bezahlt. Im Gegensatz zu vielen anderen Burgen wurde sie auch nie in ein Schloss umgewandelt, was sie zu einem guten Beispiel für eine befestigte Burg macht. Im 18. und 19. Jahrhundert verfiel die Burg, und eine erste Restaurierung wurde um 1928 begonnen. Die Teile innerhalb der Burgmauern, darunter die Wohnräume, wurden jedoch in Trümmern belassen und nicht wieder aufgebaut.

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page