top of page

KASTEEL van HORST

Kasteel_Horst.jpg
Kasteel van Horst

Where: Holsbeek, Belgium
Start of construction: 13th Century
End of construction: 17th Century.
Most important renovation: 21th Century
Accessible: no, due to renovation works

https://www.herita.be/en/horst-castle

(NL) Het kasteel van Horst ontstond in de 15e eeuw, toen een versterkte hoeve uit de 13e eeuw werd omgebouwd tot een waterburcht. Die burcht werd rond 1489 verwoest, maar korte tijd later weer opgebouwd. Toen ook werd de opvallende vierkante donjon aangebouwd. In 1587 was er een volgende verwoesting en volgde er wederom een herbouw. In de 17e eeuw werden de twee westelijke vleugels en de kapel aangebouwd, maar al kort daarna raakte het kasteel uit de gratie. Bijna drie eeuwen lang lag het complex er vervolgens verlaten bij, totdat het gebouw rond 2007 een eerste keer werd gerestaureerd. Deze werkzaamheden duren tot op de dag van vandaag voort. Het kasteel en de 113 hectare grond eromheen is eigendom van het Vlaamse Gewest. Het park kan vrij bezocht worden. Het kasteel zelf kan vanwege de restauratie tot 2026 niet van binnen bezichtigd worden.

(UK) Horst Castle originated in the 15th century, when a fortified farm from the 13th century was converted into a moated castle. The castle was destroyed around 1489, but rebuilt a short time later. It was then that the striking square donjon was built. In 1587 there was another destruction and the castle was rebuilt again. In the 17th century, the two western wings and the chapel were added, but the castle fell out of favour soon after. For almost three centuries, the complex lay abandoned until it was restored for the first time around 2007. This restoration work continues to this day. The castle and the 113 hectares of land around it are owned by the Flemish Region. The park can be visited freely. The castle itself cannot be visited on the inside for the time being, due to restoration work (lasting until 2026).

(DE) Burg Horst entstand im 15. Jahrhundert, als ein befestigter Hof aus dem 13. Jahrhundert in eine Wasserburg umgewandelt wurde. Die Burg wurde um 1489 zerstört, aber kurze Zeit später wieder aufgebaut. Zu dieser Zeit wurde auch der charakteristische quadratische Donjon gebaut. Im Jahr 1587 wurde die Burg erneut zerstört und danach wiederaufgebaut. Im 17. Jahrhundert wurden die beiden westlichen Flügel und die Kapelle angebaut, aber die Burg fiel bald darauf in Ungnade. Fast drei Jahrhunderte lang lag die Anlage brach, bis er 2007 zum ersten Mal restauriert wurde. Diese Arbeit wird bis zum heutigen Tag fortgesetzt. Die Burg und das 113 Hektar große Gelände um sie herum sind Eigentum der Region Flandern. Der Park kann frei besucht werden. Die Burg selbst kann wegen der Restaurierungsarbeiten bis voraussichtlich 2026 nicht von innen besichtigt werden.

Kasteel van Horst, Belgium
Kasteel van Horst, Belgium
Kasteel van Horst, Belgium
Kasteel van Horst, Belgium
Kasteel van Horst, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page