top of page

KASTEEL van LAARNE

Kasteel van Laarne, Belgium
Kasteel van Laarne

Where: Laarne, Belgium
Start of construction: 12th Century
End of construction: 17th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes, but limited

https://www.kasteelvanlaarne.be/

(NL) Het kasteel van Laarne is een kasteel uit de 14e eeuw dat ooit een versterkte waterburcht was. Het oudste gedeelte is de vierkant donjon, die van het originele kasteel stamt. De rest van het gebouw werd in de eeuwen die volgden aangebouwd. Rond 1673 kreeg het kasteel zijn huidige uiterlijk. In de 18e en 19e eeuw werden er nog wat kleine aanpassingen gedaan om het wooncomfort te verbeteren. Ook werd de originele ingang met hek vervangen door de huidige toegangspoort. Aan het begin van de 20e eeuw verviel het kasteel langzamerhand, waarop het in de jaren 50 van de 20e eeuw intensief werd gerestaureerd. Het kasteel is sinds 1962 gedeeltelijk ingedeeld als museum en beperkt toegankelijk.

(UK) Laarne Castle is a 14th century castle that was once a fortified water castle. The oldest part is the square donjon, which originates from the original castle. The rest of the building was added on in the centuries that followed. Around 1673 the castle got its present appearance. In the 18th and 19th centuries, some minor adjustments were made to improve the living comfort. Also, the original entrance with portcullis was replaced with the existing entrance door. At the beginning of the 20th century, the castle gradually fell into disrepair, after which it was extensively restored in the 1950s. Since 1962, the castle has been partially used as a museum and is only accessible to a limited extent.

(DE) Schloss Laarne ist ein Schloss aus dem 14. Jahrhundert, das einst eine befestigte Wasserburg war. Der älteste Teil ist der quadratische Donjon, der aus der ursprünglichen Burg stammt. Der Rest des Gebäudes wurde in den folgenden Jahrhunderten angebaut. Um 1673 erhielt das Schloss sein heutiges Aussehen. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden einige kleinere Anpassungen vorgenommen, um den Wohnkomfort zu verbessern. Auch der originale Eingang mit Fallgatter wurde durch die heutige Eingangspforte ersetzt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfiel das Schloss allmählich, bevor es in den 1950er Jahren umfassend restauriert wurde. Seit 1962 ist das Schloss teilweise als Museum klassifiziert und nur eingeschränkt zugänglich.

Kasteel van Laarne, Belgium
Kasteel van Laarne, Belgium
Kasteel van Laarne, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page