top of page

KASTEEL van MELDERT

Kasteel van Meldert, Belgium, 2023

Where: Hoegaarden, Belgium
Constructed: 19t Century
Most important renovation: 21st Century
Accessible: no
 

(NL) Het huidige kasteel van Meldert kent een voorganger die vermoedelijk al in de 14e eeuw was gebouwd. De naam is afkomstig van de ridders van Maillard, de eerste eigenaars van het kasteeldomein. In 1845 laat de toenmalige eigenaresse, gravin Louise-Joséphine vander Noot de Duras, het oude kasteel afbreken. Vermoedelijk omdat een brand het onbewoonbaar had gemaakt. Er voor in de plaats kwam het huidige kasteel met een neogotisch uiterlijk. Dit gebouw wordt in 1877 door een brand zwaar getroffen en de wederopbouw duurt vervolgens tot 1882. Op het kasteelterrein is verder de voormalige oranjerie te vinden. Deze werd in 1867 gebouwd. Beide wereldoorlogen brengen veel schade toe aan het kasteel (vooral het interieur werd geplunderd). In 1957 wordt het kasteeldomein verkocht aan een katholieke congregatie, die het begin vormt van de huidige functie: het Sint-Jans College. Het kasteel en de oranjerie werden tussen 2016 en 2020 uitvoerig gerestaureerd, nadat het complex al in 1993 een beschermd monument was geworden.

(UK) The present Meldert castle has a predecessor that was probably built as early as the 14th century. Its name comes from the Knights of Maillard, the first owners of the castle grounds. In 1845, the then owner, Countess Louise-Joséphine vander Noot de Duras, had the old castle demolished. Presumably because a fire had made it uninhabitable. In its place came the current castle with a Neo-Gothic appearance. This building was severely damaged by a fire in 1877, and reconstruction subsequently lasted until 1882. The former orangery can also be found in the castle grounds. It was built in 1867. Both World Wars caused a lot of damage to the castle (especially the interior was looted). In 1957, the castle grounds were sold to a Catholic congregation, marking the beginning of its current function: Sint-Jans-College. The castle and orangery were extensively restored between 2016 and 2020, after the complex became a protected monument in 1993.

(DE) Das heutige Schloss Meldert hat einen Vorgängerbau, der wahrscheinlich schon im 14. Jahrhundert errichtet wurde. Der Name stammt von den Rittern von Maillard, den ersten Besitzern des Burggeländes. Im Jahr 1845 ließ die damalige Besitzerin, Gräfin Louise-Joséphine vander Noot de Duras, die alte Burg abreißen. Vermutlich, weil ein Brand es unbewohnbar gemacht hatte. An seiner Stelle entstand das heutige Schloss im neugotischen Stil. Dieses Gebäude wurde bei einem Brand im Jahr 1877 schwer beschädigt, und der anschließende Wiederaufbau dauerte bis 1882. Die ehemalige Orangerie befindet sich ebenfalls auf dem Gelände des Schlosses. Sie wurde im Jahr 1867 erbaut. In beiden Weltkriegen wurde das Schloss stark beschädigt (vor allem die Inneneinrichtung wurde geplündert). Im Jahr 1957 wurde das Schlossgelände an eine katholische Kirchengemeinde verkauft, was den Beginn seiner heutigen Funktion markierte: das Sint-Jans College. Das Schloss und die Orangerie wurden zwischen 2016 und 2020 umfassend restauriert, nachdem die Anlage schon 1993 unter Denkmalschutz gestellt worden war.

Kasteel van Meldert, Belgium
Kasteel van Meldert, Belgium
Kasteel van Meldert, Belgium
Kasteel van Meldert, Belgium
Kasteel van Meldert, Belgium
Kasteel van Meldert in 2017, during the renovation works

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page