top of page

KASTEEL van POEKE

Kasteel van Poeke, Belgium
Kasteel van Poeke, Belgium

Where: Aalter, Belgium
Constructed: 1743-1752
Most important renovation: 1872-1875
Accessible: yes, interior with guide only

https://toerismevlaanderen.be/nl/themas-en-projecten/vlaanderen-erfgoedbeleving/kasteel-van-poeke

(NL) Het waterkasteel van Poeke bevindt zich in een uitgestrekt park (56 hectare), dat vrij toegankelijk bewandeld kan worden. Het kasteel, in rococostijl, dateert van 1750, maar is in feite een opvolger van eerdere versies die in de eeuwen daarvoor waren gebouwd en in oorlogen verwoest. Rond 1875 vonden er verbouwingswerken plaats, waarbij het kasteel zijn huidige uiterlijk kreeg. Zo werd het dak verhoogd en werden de tuinen gerenoveerd. Het kasteel was tot 1951 bewoond en daarna bij testament geschonken aan een katholieke organisatie. Tussen 1977 en 2021 was de gemeente Aalter eigenaar, die het gebruikte voor culturele bijeenkomsten en feesten. Zij liet het kasteel tussen 1996-1997 grondig restaureren. Sinds 2021 is Toerisme Vlaanderen eigenaar. De naam Poeke is overigens afkomstig van de beek met de naam Poca.

(UK) The water castle of Poeke is located in a large park (56 hectares), which can be walked around freely. The castle, in rococo style, dates from 1750, but is in fact a successor to earlier versions that were built in the centuries before and destroyed in wars. Around 1875, renovation works were carried out, giving the castle its current appearance. Among other things, the roof was raised and the gardens were renovated. The castle was inhabited until 1951 and then donated by will to a Catholic organisation. Between 1977 and 2021, it was owned by the municipality of Aalter, which used it for cultural gatherings and parties. It had the castle thoroughly restored between 1996-1997. Since 2021, Tourism Flanders has been the owner. The name Poeke, by the way, comes from the brook named Poca.

(DE) Das Wasserschloss von Poeke liegt in einem großen Park (56 Hektar), der frei begangen werden kann. Das Schloss im Rokokostil stammt aus dem Jahr 1750, ist aber eigentlich ein Nachfolger früherer Versionen, die in den Jahrhunderten zuvor gebaut und in Kriegen zerstört wurden. Um 1875 wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt, durch die das Schloss sein heutiges Aussehen erhielt. So wurde das Dach angehoben und die Gärten wurden renoviert. Das Schloss war bis 1951 bewohnt und wurde dann testamentarisch an eine katholische Organisation übergeben. Von 1977 bis 2021 war es im Besitz der Gemeinde Aalter, die es für kulturelle Veranstaltungen und Feste nutzte. Sie ließ das Schloss zwischen 1996 und 1997 gründlich restaurieren. Seit 2021 ist Tourismus Flandern der Eigentümer. Der Name Poeke stammt übrigens von dem Bach namens Poca.

Kasteel van Poeke, Belgium
Kasteel van Poeke, Belgium
Kasteel van Poeke, Belgium
Kasteel van Poeke, Belgium
Kasteel van Poeke, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page