top of page

KAUNAS CASTLE

Kauno pilis

Kauno Pilis - Kaunas castle, Lithuania
Kauno Pilis - Kaunas castle, Lithuania

Where: Kaunas, Lithuania
Start of construction: 14th century
Accessible: yes

https://kaunomuziejus.lt/pilies_skyrius/?lang=en

(NL) Daar waar de twee rivieren Memel en Neris samenkomen ligt de ruïne van het kasteel van Kaunas. Een eerste versie werd gebouwd rond 1350, maar deze werd al in 1362 door strijders van de Duitse Orde vernietigd. Aan het begin van de 15e eeuw werd op de fundamenten van het oude een nieuw kasteel gebouwd. dat kasteel zorgde voor de veiligheid en de groei van de stad Kaunas, maar leed zware schade in de 17e eeuw tijdens oorlogen met Rusland. Tussen de 17e en het midden van de 19e eeuw werd 2/3 deel van het kasteel weggespoeld door de oprukkende Neris rivier. In 1930 begon een eerste restauratie van het gedeelte dat nog overeind stond. Een restauratie die tot op de dag van vandaag voortduurt. In 2011 werd in de enig overgebleven toren een museum geopend, gewijd aan deze restauratie. Vlakbij het kasteel staat het Vytis Monument, een standbeeld ter ere van de onafhankelijkheid van Litouwen en het nationale symbool van het land. Het werd in 2018 onthuld.

(UK) Where the two rivers Memel and Neris meet is where the ruins of Kaunas Castle are found. A first version of the castle was built around 1350, but it was destroyed by warriors of the Teutonic Order as early as 1362. At the beginning of the 15th century, a new castle was built on the foundations of the old one. that castle provided security and growth for the city of Kaunas, but suffered heavy damage in the 17th century during wars with Russia. Between the 17th and mid-19th centuries, two-thirds of the castle was washed away by the advancing Neris river. A first restoration of the part that was still standing began in 1930. A restoration that continues to this day. In 2011, a museum dedicated to this restoration was opened in the only remaining tower. Near the castle is the Vytis Monument, a statue honouring Lithuania's independence and the country's national symbol. It was unveiled in 2018.

(DE) Wo die beiden Flüsse Memel und Neris zusammenfließen, liegen die Ruinen der Burg von Kaunas. Eine erste Version der Burg wurde um 1350 gebaut, aber bereits 1362 von Kriegern des Deutschen Ordens zerstört. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde auf den Fundamenten der alten Burg eine neue Burg errichtet, die der Stadt Kaunas Sicherheit und Wachstum brachte, aber im 17. Jahrhundert während der Kriege mit Russland schwer beschädigt wurde. Zwischen dem 17. und der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden zwei Drittel der Burg durch den vorrückenden Fluss Neris weggespült. Eine erste Restaurierung des noch erhaltenen Teils begann 1930. Eine Restaurierung, die bis heute andauert. Im Jahr 2011 wurde im einzigen verbliebenen Turm ein Museum eröffnet, das dieser Restaurierung gewidmet ist. In der Nähe der Burg steht das Vytis-Denkmal, eine Statue zu Ehren der Unabhängigkeit Litauens und das nationale Symbol des Landes. Es wurde 2018 enthüllt.

Kauno Pilis - Kaunas castle, Lithuania
Kauno Pilis - Kaunas castle, Lithuania
Kauno Pilis - Kaunas castle, Lithuania
Kauno Pilis - Kaunas castle, Lithuania

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page