top of page

KRONBORG SLOT

Kronborg Slot, Denmark
Kronborg Slot, Denmark

Where: Helsingør, Denmark
Start of construction: 15th century
Accessible: yes

https://kongeligeslotte.dk/en/palaces-and-gardens/kronborg-castle.html

(NL) Rond 1420 werd op een strategisch gelegen landtong bij de zeestraat de Sont een fort gebouwd. Tussen 1574 en 1585 liet koning Frederick II het fort ombouwen tot een renaissance kasteel. In 1629 verwoestte een brand een groot deel van het bouwwerk, maar koning Christian IV liet het vervolgens weer opbouwen. In 1658 veroverden de Zweden het kasteel, waarop tussen 1688 en 1690 vestingwallen rondom het complex werden aangelegd. Vanaf 1785 was het kasteel geen koninklijke residentie meer en werd het als gevangenis en legerbarrack gebruikt. Dit tot 1923, toen het leger het kasteel verliet en het complex uitvoerig gerestaureerd werd. Sindsdien doet het dienst als museum en is het opengesteld voor het publiek. De Kronborg figureert overigens onder de naam Elsinore in Shakespeare’s Hamlet.

(UK) Around 1420, a fort was built on a strategically located headland near the Sound strait. Between 1574 and 1585, King Frederick II had the fort converted into a Renaissance castle. In 1629, a fire destroyed much of the structure, but King Christian IV subsequently had it rebuilt. In 1658, the Swedes conquered the castle, upon which ramparts were built around the complex between 1688 and 1690. From 1785, the castle was no longer a royal residence and was used as a prison and army barrack. This until 1923, when the army left the castle and the complex was extensively restored. Since then, it has served as a museum and is open to the public. The Kronborg, incidentally, figures under the name Elsinore in Shakespeare's Hamlet.

(DE) Um 1420 wurde auf einer strategisch günstig gelegenen Landzunge in der Nähe der Meerenge des Sunds ein Fort errichtet. Zwischen 1574 und 1585 ließ König Friedrich II. die Festung in ein Renaissanceschloss umbauen. Im Jahr 1629 zerstörte ein Brand einen Großteil des Gebäudes, aber König Christian IV. ließ es anschließend wieder aufbauen. Im Jahr 1658 eroberten die Schweden das Schloss, woraufhin zwischen 1688 und 1690 die Festungsmauern um die Anlage errichtet wurden. Ab 1785 diente das Schloss nicht mehr als königliche Residenz, sondern wurde als Gefängnis und Kaserne genutzt. Dies geschah bis 1923, als die Armee das Schloss verließ und die Anlage umfassend restauriert wurde. Seitdem dient es als Museum und ist es für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Kronborg taucht übrigens unter dem Namen Elsinore in Shakespeares Hamlet auf.

Kronborg Slot, Denmark
Kronborg Slot, Denmark
Kronborg Slot, Denmark
Kronborg Slot, Denmark

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page