top of page

LANDGRAFENSCHLOSS

MARBURG

Landgrafenschloss Marburg
Landgrafenschloss Marburg, Germany

Where: Marburg, Germany
Start of construction: 9th Century
End of construction: 15th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes, museum

https://www.marburg.de/kultur-tourismus/kultur/sehenswuerdigkeiten/landgrafenschloss/

(NL) De eerste delen van dit kasteel werden in de 9e eeuw gebouwd. Vanaf de 12e eeuw ontwikkelde het kasteel zich tot een versterkte burcht. In zijn lange, bewogen geschiedenis werd het kasteel vervolgens voortdurend uitgebreid en veranderd, waarbij het complex zijn huidige aanzicht te danken heeft aan uitbreidingen uit de 13e, 14e en 15e eeuw. Van de 13e eeuw tot aan het begin van de 17e eeuw diende het kasteel als residentie van de landgraven van Hessen. In de eeuwen daarna werd het kasteel gebruikt als vesting, kazerne, militair hospitaal en staatsarchief. Sinds 1976 maakt het Landgrafenschloss deel uit van de Philippsuniversiteit van de stad Marburg. Tegenwoordig herbergt het kasteel het Universiteitsmuseum voor Kunst en Cultuurgeschiedenis.

(UK) The first parts of this castle were built in the 9th century. From the 12th century onwards, the castle developed into a fortified castle. In its long, eventful history, the castle was then constantly expanded and modified, with the complex owing its present appearance to extensions from the 13th, 14th and 15th centuries. From the 13th century until the beginning of the 17th century, the castle served as the residence of the Landgraves of Hesse. In the following centuries, the castle was used as a fortress, barracks, military hospital and state archives. Since 1976, the Landgrafenschloss has been part of the Philipps University of the city of Marburg. Today, the castle houses the University Museum of Art and Cultural History.

(DE) Die ersten Teile dieser Burg wurden im 9. Jahrhundert gebaut. Ab dem 12. Jahrhundert entstand aus der Burg ein wehrhaftes Schloss. In seiner langen, wechselvollen Geschichte wurde das Schloss dann ständig erweitert und verändert, wobei die Anlage ihr heutiges Aussehen Ausbauten aus dem 13., 14. Und 15. Jahrhundert verdankt. Vom 13. Jahrhundert bis Anfang des 17. Jahrhunderts diente das Schloss als Residenz der Landgrafen von Hessen. In den darauffolgenden Jahrhunderten wurde das Schloss als Festung, Kaserne, Lazarett und Staatsarchiv benutzt. Seit 1976 ist das Landgrafenschloss Teil der Philipps-Universität der Stadt Marburg. Das Schloss beherbergt heute das Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte.

Landgrafenschloss Marburg, Germany
Landgrafenschloss Marburg, Germany
Landgrafenschloss Marburg, Germany
Landgrafenschloss Marburg, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page