top of page

MARKSBURG

Die Marksburg, Germany
Marksburg

Where: Braubach, Germany
Start of construction: 12th Century
End of construction: 18th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes

https://www.marksburg.de/en/

(DE) Auf einem Felskegel in 150 Meter höhe über den Rhein steht sie da: Die Marksburg, die in ihrer Geschichte niemals von Feinden zerstört wurde. Nur durch Feuer (1705), ein Erdbeben (1780) und den 2. Weltkrieg (1945) erlitt die Burg Schäden, die aber nachher wieder behoben wurden. Die Burg wurde erbaut im 12. Jahrhundert und erweitert in den Jahrhunderten danach, bis ins 18. Jahrhundert. Eigentümer ist die Deutsche Burgenvereinigung e.V.
In Japan liegt eine originalgetreue Kopie, die 1996 auf der Insel Miyako errichtet wurde. Vorher versuchten die Japaner die Marksburg selber zu kaufen, aber einen Verkauf lehnte die Burgenvereinigung freundlich ab, woraufhin die Japaner selber mit einem Bau in Japan anfingen.

(UK) It stands proudly on a hill 150 metres above the Rhine: Marksburg Castle, which has never been destroyed by enemies in its history. Only fire (1705), an earthquake (1780) and the Second World War (1945) caused damage to the castle, which was subsequently repaired. The castle was built in the 12th century and extended in the centuries thereafter, until the 18th century. The current owner is the Deutsche Burgenvereinigung e.V. (German Castle Association).
In Japan there is a replica true to the original, built in 1996 on the island of Miyako. Prior to that, the Japanese tried to buy the real Marksburg, but the Castle Association kindly declined the Japanese request to sell it to them.

(NL) Hij troont op een bergkegel 150 meter boven de Rijn: de Marksburg, die in zijn bestaan nooit door vijanden is verwoest. Alleen brand (1705), een aardbeving (1780) en de Tweede Wereldoorlog (1945) hebben schade toegebracht aan het kasteel, maar deze is naderhand telkens weer hersteld. Het kasteel werd in de 12e eeuw gebouwd en in de eeuwen daarna uitgebreid, tot ver in de 18e eeuw. De huidige eigenaar is de Duitse Burgenvereinigung e.V.
In Japan, op het eiland Miyako, is in 1996 een natuurgetrouwe kopie gebouwd. Eerder probeerden de Japanners de Marksburg zelf te kopen, maar de Kasteelvereniging sloeg dat aanbod vriendelijk af, waarop de Japanners maar zelf gingen bouwen.

Die Marksburg, Germany
Die Marksburg, Germany
Die Marksburg, Germany
Die Marksburg, Germany
Die Marksburg, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page