top of page

MEDVEDGRAD

Medvedgrad, Zagreb, Croatia
Medvedgrad, Zagreb, Croatia

Where: Zagreb, Croatia
Start of construction: 13th century
Accessible: yes

https://medvedgrad.eu/en/

(NL) In het Kroatisch betekent Medvedgrad ‘Beren-fort’. Het kasteel werd als fort bovenop de berg Medvednica (Berenberg) tussen 1247 en 1262 gebouwd als beveiligingsreactie op de invasie door de Mongolen van Zagreb in 1242. De stad werd toen met de grond gelijk gemaakt. In 1574 werd het fort nog versterkt, maar het was niet opgewassen tegen een aardbeving die in 1590 plaats had. Het kasteel werd hierbij zwaar beschadigd en ruïneus achtergelaten. Meer schade ontstond na een verdere aardbeving in 1699. De ruïneuze toestand zou voortduren tot ver in de 20e eeuw, toen delen ervan opnieuw opgebouwd werden en het complex werd ingericht als bezoekerscentrum van het naburige natuurpark. Ook is er onder de hoofdtoren een monument te vinden voor slachtoffers van de onafhankelijkheidsoorlog.

(UK) In Croatian, Medvedgrad means 'Bear-fort'. The castle was built as a fortress on top of Mount Medvednica (Bear Mountain) between 1247 and 1262 as a security response to the Mongol invasion of Zagreb in 1242, in which the city was completely destroyed. The fortress was reinforced in 1574, but it was no match for an earthquake that took place in 1590. As a result, the castle was severely damaged and left in ruins. More damage occurred after a further earthquake in 1699. The ruinous state would continue until well into the 20th century, when parts of it were rebuilt and the complex was set up as a visitor centre of the neighbouring nature park. In front of the main keep, a monument to victims of the War of Independence can be found.

(DE) Auf Kroatisch bedeutet Medvedgrad "Bärenfestung". Die Burg wurde zwischen 1247 und 1262 als Festung auf dem Berg Medvednica (Bärenberg) erbaut, als Reaktion auf die mongolische Invasion in Zagreb im Jahr 1242. Die Stadt wurde damals dem Erdboden gleichgemacht. Die Festung wurde 1574 verstärkt, war aber einem Erdbeben im Jahr 1590 nicht gewachsen. Infolgedessen wurde die Burg schwer beschädigt und in Trümmern hinterlassen. Weitere Schäden entstanden bei einem weiteren Erdbeben im Jahr 1699. Der ruinöse Zustand sollte bis weit ins 20. Jahrhundert andauern, als Teile davon wieder aufgebaut wurden und die Anlage als Besucherzentrum des benachbarten Naturparks eingerichtet wurde. Vor dem Bergfried befindet sich ein Denkmal für die Opfer des Unabhängigkeitskrieges.

Medvedgrad, Zagreb, Croatia
Medvedgrad, Zagreb, Croatia

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page