top of page

Raudonės Pilis - Raudonė castle

Raudonė Pilis - Raudonė Castle, Lithuania
Raudonė Pilis - Raudonė Castle, Lithuania

Where: Raudone, Lithuania
Start of construction: 16th century
Accessible: yes, the keep

No website

(NL) Al in de 13e eeuw stonden er in deze omgeving kastelen als verdedigingsbouwwerken tegen de kruisvaarders. In de 16e en 17e eeuw ontstonden op deze plek nieuwe kastelen, omdat het langs een handelsroute lag. Zo ook het kasteel van Raudoné, dat in de 16e eeuw werd gebouwd. Het werd vervolgens in de eeuwen erna diverse keren verbouwd. Begin 19e eeuw werd het kasteel bij een brand beschadigd, waarop het in gewijzigde vorm weer herbouwd werd. Dat gebeurde ook tussen 1854 en 1877, toen het zijn huidige, neogotische uiterlijk kreeg. In 1903 vonden er wederom aanpassingen plaats en in de 1e Wereldoorlog raakte het zwaar beschadigd en werd het geplunderd. Ook in de 2e Wereldoorlog liep het gebouw schade op (de zuidelijke grote toren van 34,5m werd daarbij verwoest). In 1965 werd het kasteel opnieuw opgebouwd, gevolgd door een herbouw van de grote toren in 1968. Tussen 1965 en 2018 huisvestte het kasteel een school, waardoor het originele interieur (van wat er nog over was) volledig verdween. De toren is als enige deel van het kasteel voor het publiek toegankelijk en kan tegen een kleine vergoeding beklommen worden. Het 28-hectare grote park erom heen is vrij toegankelijk.

(UK) As early as the 13th century, castles existed in this area as defensive posts against the crusaders. In the 16th and 17th centuries, new castles were built on this site, as it was along a trade route. So was Raudoné castle, built in the 16th century. It was then rebuilt several times in the following centuries. In the early 19th century, the castle was damaged in a fire, upon which it was rebuilt in a modified form. This also happened between 1854 and 1877, when it received its current, neo-Gothic appearance. Modifications took place again in 1903, and in World War I it was heavily damaged and looted. The building also suffered damage in the 2nd World War (the southern great tower of 34.5m was destroyed in the process). The castle was rebuilt in 1965, followed by a rebuilding of the main tower in 1968. Between 1965 and 2018, the castle housed a school, so the original interior (of what was left) disappeared completely. The tower is the only part of the castle open to the public and can be climbed for a small fee. The 28-hectare park around it is freely accessible.

(DE) Bereits im 13. Jahrhundert standen in dieser Gegend Burgen als Verteidigungsanlagen gegen die Kreuzfahrer. Im 16. und 17. Jahrhundert entstanden an dieser Stelle neue Burgen, da sie an einer Handelsstraße lag. So auch die Burg Raudoné, die im 16. Jahrhundert erbaut wurde. In den folgenden Jahrhunderten wurde sie mehrmals umgebaut. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Burg durch einen Brand beschädigt, woraufhin sie in veränderter Form wiederaufgebaut wurde. Dies geschah auch zwischen 1854 und 1877, als sie ihr heutiges, neugotisches Aussehen erhielt. Weitere Umbauten erfolgten 1903, und im Ersten Weltkrieg wurde das Gebäude schwer beschädigt und geplündert. Auch im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude beschädigt (der südliche große Turm von 34,5 m wurde dabei zerstört). Die Burg wurde 1965 wieder aufgebaut, gefolgt von einem Wiederaufbau des Hauptturms im Jahr 1968. Zwischen 1965 und 2018 beherbergte die Burg eine Schule, so dass die ursprüngliche Innenausstattung (von dem, was übrig geblieben war) vollständig verschwand. Der Turm ist der einzige Teil der Burg, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Er kann gegen eine geringe Gebühr bestiegen werden. Der 28 Hektar große Park rund um die Burg ist frei zugänglich.

Raudonė Pilis - Raudonė Castle, Lithuania
Raudonė Pilis - Raudonė Castle, Lithuania
Raudonė Pilis - Raudonė Castle, Lithuania
Raudonė Pilis - Raudonė Castle, Lithuania
Raudonė Pilis - Raudonė Castle, Lithuania

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page