top of page

SCHLOSS

GLATT

Schloss Glatt, Germany
Schloss Glatt, Germany

Where: Glatt, Germany
Start of construction: 13th Century
End of construction: 17th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes (4 different museums)

https://www.schloss-glatt.de/kmz-schloss-glatt/index.html

(NL) In de vakantieplaats Glatt (700 inwoners) werd in de 14e eeuw een idyllisch kasteel gebouwd. Het kasteel kreeg zijn huidige uiterlijk grotendeels in de jaren 1533-1540, toen het werd verbouwd tot een renaissancekasteel met drie vleugels en hoektorens. Het resultaat was een kasteel dat wooncomfort combineerde met een vestingachtige uitstraling. Iets later werd het slot uitgebreid tot een viervleugelig complex. Aan het eind van de 16e eeuw werden de bovenverdiepingen uitgebouwd (van twee naar drie verdiepingen). Na verschillende eigendomswisselingen in de volgende eeuwen raakte het kasteel in verval. Het verwaarloosde complex werd echter in het begin van de jaren 1970 door de gemeente aangekocht. Zij liet het kasteel in 1973-1989 volledig renoveren en in 1998-2001 herinrichten voor museumdoeleinden. Vier musea bevinden zich in en in de directe omgeving van het kasteel.

(UK) In the resort town of Glatt (population of 700), in the 14th century an idyllic castle was built. The castle got much of its present appearance in the years 1533-1540 when it was remodelled into a three-winged Renaissance castle with corner towers. The result was a castle that combined residential values with a fortified appearance. A little later it was extended to a four-winged complex and at the end of the 16th century, the upper floors were extended (from two to three storeys). After several changes of ownership over the next centuries, the castle fell into disrepair. However, the neglected complex was acquired by the municipality of Glatt in the early 1970s. It had the castle completely renovated in 1973-1989 and refurbished for museum purposes in 1998-2001. Four museums are located in and directly at the castle.

(DE) Im Erholungsort Glatt (700 Einwohner) wurde im 14. Jahrhundert ein idyllisches Schloss erbaut. Sein heutiges Erscheinungsbild bekam das Schloss zum Großteil in den Jahren 1533-1540 als es zu einem dreiflügeligen Renaissanceschloss mit Ecktürmen umgestaltet wurde. Es entstand ein Schloss das wohnliche Werte mit Wehrhaftigkeit verband. Wenig später erfolgte ein Ausbau zur vierflügeligen Anlage. Am Ende des 16. Jahrhunderts entstand eine Aufstockung der Obergeschossen (von zwei auf drei Stockwerke). Nach mehreren Besitzerwechseln in den nächsten Jahrhunderten verkam das Schloss. Die verwahrloste Anlage wurde aber Anfang der 1970er von der Gemeinde erworben. Sie ließ das Schloss 1973-1989 von Grund auf sanieren und in den Jahren 1998-2001 für Museumszwecke renovieren. Im und direkt am Schloss befinden sich vier Museen.

Schloss Glatt, Germany
Schloss Glatt, Germany
Schloss Glatt, Germany
Schloss Glatt, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page