top of page

SCHLOSS

GRACHT

Schloss Gracht, Germany
Schloss Gracht, Germany

Where: Erfstadt-Liblar, Germany
Constructed: 1851-1854
Accessible: no, but the park
surrounding the castle is.

No website

 

(NL) Oorspronkelijk was Schloss Gracht een bijgebouw van Haus Buschfeld dat zich eveneens in de gemeente Erfstadt-Liblar bevindt. Dit bijgebouw werd rond 1658 omgebouwd tot een representatief slot. Tijdens de Franse bezetting werd het gebouw gebruikt als militair hospitaal, waardoor het sterk verwaarloosd raakte. Vandaar dat het gebouw tussen 1851 en 1854 werd gerestaureerd, waarbij de toren en de zuidvleugel met hoektoren werden aangebouwd. Het kasteel was tot 1957 400 jaar lang eigendom van de familie Wolff-Metternich. Daarna kende het kasteel diverse eigenaren. Sinds 2018 wordt het gebruikt als privékliniek en is het om die reden niet van binnen te bezichtigen. Het park om het kasteel heen is echter vrij toegankelijk.

(UK) Originally, Schloss Gracht was an outbuilding of Haus Buschfeld, which is also located in the community of Erfstadt-Liblar. This outbuilding was converted into a representative castle around 1658. During the French occupation, the building was used as a military hospital and consequently fell into a state of neglect. Therefore, between 1851 and 1854, the building was restored and the tower and the south wing with corner tower were added. The castle belonged to the Wolff-Metternich family for 400 years until 1957. After that, the castle had several owners. Since 2018, it has been in use as a private clinic and therefore cannot be visited from the inside. However, the park around the castle is freely accessible.

(DE) Ursprünglich war Schloss Gracht ein Nebengebäude von Haus Buschfeld, das sich ebenfalls in der Gemeinde Erfstadt-Liblar befindet. Dieses Nebengebäude wurde um 1658 zu einem repräsentativen Schloss umgebaut. Während der französischen Besatzung wurde das Gebäude als Militärkrankenhaus genutzt und verwahrloste in der Folge. Daher wurde das Gebäude zwischen 1851 und 1854 restauriert und der Turm sowie der Südflügel mit Eckturm angebaut. Das Schloss war 400 Jahre lang bis 1957 im Besitz der Familie Wolff-Metternich. Danach hatte das Schloss mehrere Besitzer. Seit 2018 wird es als Privatklinik genutzt und kann daher nicht von innen besichtigt werden. Der Park rund um das Schloss ist jedoch frei zugänglich.

Schloss Gracht, Germany
Schloss Gracht, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page